Cywiński

Czytaj Dalej

CYWIŃSKI STANISŁAW

CYWIŃSKI STANISŁAW, ur. 29 VIII 1887 w Mohylewie nadDnieprem, zm. 29 III 1941 w Kirowie (ZSRR), krytyk i historykliteratury, publicysta. Wychowanek UJ, pracował po 1910 jakonauczyciel języka pol. w wil. gimnazjach. Habilitowany 1928,wykładał na USB; czł. T P N Wil. (od 1928). Krytyk o zainteresowaniachfiloz...

CYWIŃSKI JAN KAJETAN bp.

ur. 24 VI 1772 w Kuźmiczach (k. Oszmiany), zm. 17 XI 1846 w Wilnie, Filantrop.

W 1790 wstąpił do misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Wilnie; po studiach teol. i przyjęciu 1795 święceń kapł. oraz studiach z zakresu nauk polit, na Uniw. Wileńskim został prof, filozofii w seminarium duch. w Wilnie;...

CYWIŃSKI STANISŁAW

ur. 29 VIII 1887 w Mohylowie, zm. 29 III 1941 w Kirowie (ZSRR), Historyk literatury.

Po studiach na wydziale filoz. UJ, gdzie z T. Strumiłło i J. Gordyńskim odznaczył się jako pionier skautingu pol.; 1910-19 był nauczycielem języka pol. w gimnazjach wil., a 1919-21 warsz.; 1924 doktoryzował się na Uniw...