Cytadela

Cytadela

Czytaj Dalej

CYTADELA

Cytadela zahamowała rozwój miasta w kierunku płn. W Cytadeli zamykano uczestników powstań narodowych i działaczy ruchu robotniczego, a stoki Cytadeli były miejscem straceń.

Cytadela w Poznaniu

Obecnie znajduje się tu Park Cytadela z różnorodnym drzewostanem. bunkrze amunicyjnym Muzeum Uzbrojenia prezentuje historię Cytadeli, walki w 1945. stoku Cytadeli znajduje się kilka interesujących nekropolii.

Cytadela

Forteca małych rozmiarów, górująca nadmiastem lub tworząca ośr. obronny wielkiej twierdzy,zwł. bastionowej; zazwyczaj mieszczą się w niej koszary,magazyny, więzienia.

Zob. też kreml.

(niem. Zitadelle, z wł. citadella, od citta 'miasto')