Cyrulik Warszawski

Cyrulik Warszawski

Czytaj Dalej

CYRULIK WARSZAWSKI

CYRULIK WARSZAWSKI, tygodnik satyr.

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - obyczajowa komedia warszawska

Po ponownym otwarciu teatru w 1774 roku nastąpił rozkwit komedii warszawskiej.

Twoja znajomość teatrów warszawskich, repertuar, aktorzy, reżyserzy

Do repertuaru należą: "Kosmos" Witolda Gombrowicza "Antygona w Nowym Jorku" "Burzliwe życie Lejzorka Rajtrzwańca" W Warszawie oprócz wymienionych teatrów mamy jeszcze kilka teatrów nowoczesnych, między innymi: Teatr Kwadrat - "Dekorator" Teatr na Woli - " Teatr Nowy - "Tercet, czyli kwartet" Teatr Rampa - "Chopin w Ameryce"; "Muzykoterapia" Teatr Syrena - "Tych lat nie odda nikt"; "Calineczka" Teatr Żydowski ...

Druga strona wojny w "Pamiętnikach z Powstania Warszawskiego"

"Pamiętnik" jest artystycznym zapisem osobistych doświadczeń autora z okresu powstania. Na specyfikę tego obrazu wpływa fakt, że Białoszewski nie był uczestnikiem powstania, dlatego tez nie opowiada o walce zbrojnej. Działania wojenne toczą się na drugim planie, na pierwszy wysuwa się walka o...

Pamiętnik z powstania warszawskiego - okoliczności powstania

Tekst zrodził się więc z osobistych emocji i doświadczeń, na które nakładały się też opowieści innych uczest­ników wydarzeń, a także z potrzeby sformułowania i przekazania innym relacji z „drugiego powstania warszawskiego” – jak je nazywał Białoszewski w odniesieniu do „pierwszego”, tzn.

Pamiętnik z powstania warszawskiego

Tekst Pamiętnika z powstania warszawskiego uzupełnia Dodatek (185-187) napisany przez autora w 1978 r.

Pamiętnik z powstania warszawskiego - czas i miejsce akcji

Obudowanie akcji kontekstem wspomnień wprowadza powstanie warszawskie 1944 r.

Pamiętnik z powstania warszawskiego - Bohaterowie

Los Żydów jest tu ukazany głównie we wspomnieniach z pot­wornego czasu likwidacji warszawskiego getta.

FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - OKRES MIĘDZYWOJENNY. SZKOŁA LWOWSKO - WARSZAWSKA

Między innymi istotny wpływ na rozwój neopozytywizmu wywarły prace przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej oraz krytyka przeprowadzona przez Ingardena.

Król w Księstwie Warszawskim

  Książe Warszawski był uosobieniem władzy wykonawczej i stał na jej czele. terytorialnej niższego szczebla, nominował przedstawicieli dyplomatycznych, przyznawał obywatelstwo księstwa warszawskiego, nadawał ordery.

Rada Stanu i rząd w Księstwie Warszawskim

Władzę obok króla sprawował rząd i ministrowie. Było ich 6 i samodzielnie kierowali swoimi resortami. Na  czele gł. działów administracji krajowej stali ministrowie: sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i religijnych, wojny, przychodów i skarbu, policji, a także minister sekretarz stanu będący szefem...

Administracja terytorialna w Księstwie Warszawskim

Wprowadzona w Księstwie Warszawskim nowa administracja w odniesieniu do szczebla gmin wiejskich, uległa istotnym przekształceniem w kierunku zachowania istniejącym nadal stosunkom feudalnym .

Główne pytania dotyczące powstania warszawskiego

Dokument kończący powstanie warszawskie został podpisany w Ożarowie 2 października 1944 r.

BITWA WARSZAWSKA - Wojna 1920 r. polsko - bolszewicka i jej znaczenie dla POLSKI i EUROPY

Tak więc wygrana Bitwa Warszawska, w dodatku siłami jednego narodu, była decydującą dla dziejów i obecnego kształtu dzisiejszej Europy a w efekcie i świata.

Bitwa warszawska - OSIEMNASTA DECYDUJĄCA BITWA W DZIEJACH ŚWIATA

Bitwa Warszawska osiągnęła wielki i jakże zaskakujący finał. Kadra dowodząca wykazała swe wysokie kwalifikacje w dziedzinie fachu wojennego, natomiast pospolity żołnierz włożył nadludzki wysiłek w toczone boje i moim zdanie historycy powinni się zastanowić czy to ON nie jest faktycznym autorem warszawskiego zwycięstwa.

KONSTYTUCJE POLSKI - Konstytucja Księstwa Warszawskiego

Nadana 1807 przez cesarza Napoleona I, głosiła równość wszystkich wobec prawa, znosiła poddaństwo chłopów (bez uwłaszczenia), wprowadziła administrację na wzór francuski; zapoczątkowała prawną likwidację systemu feudalnego na ziemiach polskich.

Księstwo warszawskie i jego losy

Praktycznie jednak Księstwo Warszawskie wg. Mimo niewielkich rozmiarów Księstwo Warszawskie było jednym z najważniejszych filarów hegemonii napoleońskiej w Europie.

Legiony i Księstwo Warszawskie

Księstwo Warszawskie miało silną władzę monarchiczną podobnie jak inne państwa napoleońskie, na wzór Francji kraj dzieliło się na departamenty.

Oświata i szkolnictwo warszawskie w opinii powstańczej stolicy 1830 - 1831 r.

Zawdzięczały to przede wszystkim dobrym dydaktykom i uczonym, którzy niejednokrotnie łączyli pracę na Uniwersytecie Warszawskim z dydaktyką w szkole średniej. Do takich szkół należało na przykład Liceum Warszawskie i gimnazjum pijarskie.

Polityka wewnętrzna i polityka zagraniczna Księstwa Warszawskiego

Księstwo Warszawskie posiadało własny rząd, własną armię i własny korpus urzędniczy.