Cynizm w II wieku

W epoce cesarskiej obok innych prądów odradza się cynizm, a w tekstach pisarzyrzymskich w II w. T e rozpowszechniające się listy bardzopopularyzują cynizm. Cynizm trwa jeszcze długo.

CYNIZM

  CYNIZM (gr.

CYNIZM

Postawa pogardliwego i wyzywającego deprecjonowania ideałów, wartości, norm postępowania i autorytetów uznawanych w danej grupie; nazwa pochodzi od -> cyników, którzy w starożytności negowali uznane modele postępowania i konwencje społ., głosząc konieczność życia w duchu naturalizmu...