UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ w Lublinie (UMCS)

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ w Lublinie (UMCS), uczelnia powst. ukazują się w wydawnictwie uczelni: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska (od 1948; Sectio F obejmuje nauki filoz.

Biografie fizyków - Skłodowska-Curie Maria

Maria Skłodowska-Curie w otrzymała także nagrodę Nobla w dzidzinie chemii za pracę nad właściwościami chemicznymi i fizycznymi polonu i radu, oraz prace dotyczące wyodrębniania, oczyszczania i pomiaru aktywności pierwiastków promieniotwórczych.

SKŁODOWSKA - CURIE MARIA

W 1895 wyszła za mąż za Piotra Curie.