EXSULTET IUBILO CURIA CAELI

Hymn o św. — Elżbiecie Węgierskiej powstały w XV w. prawdopodobnie w konwencie franciszkanów w Legnicy, znaleziony przez H. Kowalewicza jedynie w 2 tarnt, zbiorach hymnów z XV-XVI w. (rpsBUWr IO 96,114); składa się z 6 strof po 3 rytmiczne wersety nierymowane. Sławi Elżbietę, która wzgardziła światem...

GAUDEAT CAELESTIS CURIA

Sekwencja ku czci św.Pauli odnaleziona przez M. Bochyńskiego w XVI-wiecznymp r o z a r i um Mszału z Kraśnika; przypuszczalnie powstała wkręgu krak. kanoników regularnych; wysławia ducha pokuty iwyrzeczenia Świętej, jej miłość oraz wrażliwość na biedę i potrzeby człowieka; dzięki jej...