Teoria i praktyka zdrowego żywienia - CUKIER

Wszystko przebiega bez zaburzeń, kiedy spożywamy nieoczyszczone węglowodany zasobne we włokna ( zarówno skrobię, jak i cukry ), gdyż są one trawione powli, podczas gdy duże ilości rafinowanego cukru przyswajane są szybko, podnosząc zancznie poziom cukru we krwi.

CUKROWCE, cukry, sacharydy, węglowodany

Cukry proste (monosacharydy) to takie, których nie da się rozłożyć na inne cukry. Związki chemiczne zawierające cukry związane z lipidami określa się jako glikolipidy, a te związane kowalencyjnie z białkami jako —> gllkoproteiny.

Skrócony opis procesów technologicznych otrzymywania cukru z buraków

Cukrzycę z mieszadeł kieruje się do wirówek (27)celem oddzielenia i oczyszczenia kryształów cukru od roztworu macierzystego(odcieku). Wilgotne kryształy cukru są suszone i transportowane(28) do magazynowania luzem w silosach (31), względnie pozapakowaniu (30) do magazynu (31 a).

Czym jest cukier?

Cukier to potoczna nazwa sacharozy, związku chemicznego należącego do węglowodanów, zwa­nych inaczej cukrami lub sacharydami. Dla wielu krajów, takich na przykład jak Kuba, produkcja cukru jest głównym źródłem dochodu narodowego.

CUKIER

Cukier spożywczy zawieragłównie cukier złożony (sacharozę) i żadnych witamin czy enzymów,dostarcza organizmowi niemal wyłącznie energii, a w przypadku stalewystępującego -> BILANSU ENERGETYCZNEGO dodatniego, podstawowego budulcado nadmiernej produkcji komórek tłuszczowych.

Poezja awangardowa - Co ma cukier do jedwabiu?

Takwięc poeta życzył sobie, byśmy czytając w wierszu Noga pierwsze zdanie: Ten hymn z jedwabiu ponad okrucieństwem z cukru – nie pytali, co ma cukier do jedwabiu i nie zastanawiali się,  co – w realiach życia – możemieć wspólnego cukier z okrucieństwem.

RAFINOWANIE CUKRU

RAFINOWANIE CUKRU — przerób cukrub ia łk o lub surowego na uszlachetniony cukierrafinowany (-cukier biały); rafinowaniu podlegaprzede wszystkim cukier I i II rzutu.

Cukier i wyroby cukiernicze

Do wyrobów cukierniczych zalicza się: cukierki (karmelki twarde i nadziewane, drażetki i pomadlci), wyroby żelowe (marmoladki, galaretki, lokum) i owoce kandyzowane, wyroby z miazgi nasion oleistych i masy karmelowej (chałwa, sezamki, cukierki grylażowe), wyroby z ziarna kakaowego (czekolada pełna, nadziewana i w proszku, kakao, kremy czekoladowe, produkty czekoladówane i czekoladopodobne) oraz pieczywo cukiernicze (herbatniki, pierniki, wafle,

Wzbogacanie cukru

Pomimo wciąż nie w pełni satysfakcjonującej stabilności retinolu w fortyfikowa-nym cukrze większość osób z zagrożonych grup (dzieci przedszkolne i szkolne oraz kobiety karmiące) pokrywała tą drogą ponad połowę dziennego zapotrzebowania na witaminę A, wykazując znamienny wzrost poziomu retinolu w surowicy i ograniczenie częstości występowania klinicznych objawów niedoboru.

Cukry, tłuszcze, białka

Cukry Proste : Biozy Pentozy : ( ryboza, dezoksyryboza ) heksozy :( glukoza, fruktoza ) Dwucukry: maltoza,laktoza,sacharoza Wielocukry: glikogen, celuloza, skrobia, chityna Białka: Proteiny (proste) albuminy,globiny,kolagen Proteidy : hemoglobina, chlorofil Podział enzymów ze wzgłędu na katalizowanie i reakcje a) oksydoreduktazy - biorą udział w utlenianiu i redukcji b) Tramferazy - przenoszą określone grupy chemiczne c) Hydrolazy - biorą udział w ...

TRAWIENIE CUKRÓW

Są trawione przez enzymy amylolityczne, które tną wiązanie O-glikozydowe w cukrach. Cukry w takiej prostej postaci są wchłaniane w dwunastnicy i jelicie czczym przez kosmki jelitowe do naczyń krwionośnych.

Białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe

Nukleotyd to połączenie nukleozydu z resztą fosforanową, natomiast nukleozyd to 5-węglowy cukier w połączeniu z zasadą azotową.

Cukry, kwasy, makro i mikroelementy

Podział cukrowców: proste (glukoza, fruktoza) i złożone (dwucukry: sacharoza; wielocukry: skrobia, glikogen ,celuloza ,chityna)Gdzie występują: glukoza-owoce, sacharoza: cukier do słodzenia, skrobia: ziemniaki, glikogen: grzyby, sinice, zwierzęta, celuloza: błonnik,ściany kom.

Chemia organiczna- cukry

Monosacharydy triozy: aldehyd glicerynowy, dihydroksyaceton, tetrozy: erytoza, treoza, pentozy: ryboza, deoksyryboza, ksyloza, heksozy: glukoza, fruktoza, mannowa redukcja do alkoholi D-ryboza-2H+rybitol, Glukoza- [H] D+glucitol utlenianie do kwasów kw aldonowe Dglukoza-[O]kw Dglukonowy kw aldarowe Dglukoza-[O] kw glukarowy/cukrowy kw uronowy metylom glukopiranozyd -[O] kw Dglukouronowy epimeryzacja Dglukoza-endiol-Dmannoza z hydroksyaminą two oksymy Dglukoza- glukooksym z fenylohydrazyną ...

LAKTOZA, cukier mleczny

Dwucukier złożony z (3-D-galaktozy i (3-D-glukozy połączonych wiązaniem (31-4 giikozydowym, o nazwie systematycznej: p-D-gaiaktopiranozy!o-(l-H> 4)-p-D-glukopiranoza, Laktoza jest produkowana w gruczołach mlecznych ssaków, mleko ludzkie zawiera jej około 7%. Jest o 75% mniej słodka od sacharozy. Enzymem...

MALTOZA, cukier słodowy

Dwucukier zbudowany z dwóch cząsteczek glukozy połączonych wiązaniem a-glikozydowym. Wykazuje właściwości redukujące. W przyrodzie występuje w nektarze, pyłku i kiełkach nasion. Częściej spotykana jest jako efekt rozkładu skrobi lub glikogenu.