CUENCA (1)

Bpstwo w środk. Hiszpanii (Nowa Kastylia), sufragania Toledo. Kolonia rzym. (Conca), nast. twierdza mauretańska, została zdobyta 1177 przez Alfonsa VIII króla Kastylii; prawa miejskie otrzymała ok. 1257.

Bpstwo C. powstało 5 VII 1183 z 2 dawnych bpstw wizygoc-kich -> Arcavica i -> Valeria; pierwszym bpem C...

CUENCA (2)

Metropolia w pd. Ekwadorze z sufr. Azogues, Loja i Machala.

Równocześnie z powstaniem miasta (1557) zbudowano w C. pierwszy kościół — Todos los Santos; diecezję erygowano 1786 (choć istniała już od 1779) jako sufr. Quito; 9 IV 1957 została metropolią; wybitnym bpem był J.A.R. Esteves de Toral (1861-83);...