Coś więcej

Czytaj Dalej

Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie...

To kolejny wiersz Cypriana Norwida poświęcony wybitnym lu­dziom minionych epok, jednak znowu – jak w przypadku generała Bema – ich przypomnienie jest tylko punktem wyjścia do refleksji ogólnej. Wymowę tego utworu nietrudno skojarzyć z sytuacją same­go autora – nie do końca akceptowanego i rozumianego, a...

Relacje między jednostką a zbiorowością w wierszach C. K. Norwida (W Weronie, Fortepian Szopena, Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, Do obywatela Johna Brown pamięci żałobny – rapsod, Klaskaniem mając obrzękłe prawice)

Pisze Norwid o pracy, o jej znaczeniu w kształtowaniu współczesnego świata. W inny sposób także pojmuje rolę artysty, który prace swoją musi traktować jako źródło utrzymania, a dzieła sprzedawać, ma więc poczucie rozdźwięku między wzniosłością sztuki a jej wartością towarową. Inaczej niż...

HOŁD ZŁOŻONY WYBITNYM JEDNOSTKOM W LIRYCE C. K. NORWIDA - „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie”

Poeta wspomina wielkich ludzi, którzy – za życia niedocenieni – po latach przenoszeni są do innych grobów, albo mają więcej niż jedno miejsce spoczynku. Sokrates, skazany przez Ateny na śmierć, Dante, wygnany z Florencji, Kolumb, który zmarł w niełasce, Napoleon i Kościuszko... Świat zrozumiał...

Ukryty wymiar - Dystans publiczny — faza dalsza (odległość od 7,5 m i więcej)

Ważne osobistości oddzielone są dystansem 10 metrów. Znakomity tego przykład napotykamy w książce Thedore'a H. White'a Making of the President 1960, w mo-mencie gdy nominacja Johna F. Kennedy'ego stała się pewnością. White opisuje zgromadzenie w ustronnym domku wiejskim, do którego wszedł Kennedy:...

Polityka wobec administracji - czyli więcej polityki

Istotą polityki wobec administracji jest to, że jest ona ustalana przez podmioty spoza administracji (podczas gdy polityka administracji jest „wytwarzana w samej administracji" i nie jest „bezpośrednim rozwinięciem treści polityki określonej z zewnątrz""). Mechanizm tworzenia tej polityki opiera się na...

Las - więcej niż drzewa

 

Drzewa są w miejskim i wiejskim środowisku równie ożywiającym, dobroczynnym dla oka i samopoczucia elementem, jak w otwartym krajobrazie. Rosnąc pojedynczo, w grupach, wzdłuż ulic, na placach, czy w obrębie terenów zielonych - drzewa zawsze wywierają swój zbawienny wpływ na życie wszystkich istot -...

Dlaczego społeczeństwo to więcej niż rodzina?

 

Społeczeństwo obywatelskie jest przeciwieństwem społeczeństwa opartego na więzach pierwotnych, gdzie zobowiązania wobec poszczególnych osób zależą od przynależności do tej samej wielkiej rodziny, plenienia lub klanu.

W społeczeństwie obywatelskim kryterium udziału to zamieszkiwanie danego...

Wojna jest złem i nigdy więcej nie może się powtórzyć.

Wojna towarzyszyła ludzkości od zawsze. Ludzie bili się między sobą jeszcze zanim nauczyli się mówić. Są różne opinie na temat wojny. Są jej zwolennicy i przeciwnicy. Była ona natchnieniem dla wielu pisarzy. O wydarzeniach wojennych możemy przeczytać w takich dziełach jak: Kamienie na szaniec czy Dywizjon 303. Możemy w nich przeczytać o bohaterskich czynach. Dowiadujemy się z nich też, że wojna to nie przelewki. Pewien bardzo mądry człowiek powiedział: "Wojna jest ...

" Czy człowiek dorosły może zrobić coś, żeby się nie zestarzeć? Czy można się obejść bez zabawy? "

Tematem mojej pracy są dwa pytania dotyczące życia człowieka. Najpierw zajmę się pytaniem pierwszym, które brzmi: " Czy człowiek dorosły może zrobić coś, żeby się nie zestarzeć?". Moim zdaniem człowiek dorosły, ukształtowany emocjonalnie i intelektualnie może się nie zestarzeć, ale tylko psychicznie, jednak fizycznie nie jest w stanie tego dokonać. Procesy życiowe i metaboliczne są nie do przeskoczenia. Ale jeżeli chodzi o psychikę człowieka- to dla czego nie?

„Autorytet więcej niż rada a mniej niż rozkaz”

Współczesna cywilizacja stawia przed oświatą szereg złożonych i trudnych zadań. Analizując proces wychowania we współczesnej szkole, coraz wyraźniej zwraca się uwagę na rolę nauczyciela, któremu stawia się duże wymagania, nie tylko co do jego wiedzy i umiejętności pedagogicznych, ale również co do moralnego poziomu jego własnej osobowości. Przedmiotem moich rozważań jest nauczyciel, chodzi mi głównie o człowieka w wieku 35 – 60 lat, a więc znajdującego się w ...

Mozambik - więcej politycznej tolerancji.

Zakończył się rok 2003, ale nie zakończyła się walka Mozambiku z biedą. Kraj wszedł na ścieżkę rozwoju - w kraju dokonują się obiecujące zmiany, które dobrze rokują na przyszłość. Również pozycja międzynarodowa tego afrykańskiego państwa powoli się umacnia. Wyzwaniem dla całego kontynentu była odbywająca się w Mozambiku II Konferencja Unii Afrykańskiej. Rozmowy te miały kluczowe znaczenie dla przyszłego współdziałania krajów członkowskich Unii. W ...

Coś dla początkujących!

1.Alfabet francuski.  A – [a]  B – [be]  C – [se]  D – [de]  E – [e]  F – [ef]  G – [rze]  H – [asz]  I – [i]  J – [rzi]  K – [ka]  L – [el]  M – [em]  N – [en]  – [o]  P – [pe]  Q – [ku]  R – [er]  S – [es]  T – [te]  U – [u]  V – [we]  W – [dublewe]  X – [iks]  Y – [igrek]  Z – [zed] 2. Liczebniki 0-10 [ Les nombres 0 – 10 ...

NIemiecki- prace może słabe ale zawsze to coś! poziom podstawowy- LISTY

NEU WOHNUNG Liebe Ula, MIEJSCOWOŚC den 25 Juli ich mchte Dich herzlich begren. Ich habe neu Wohnung. Das Wohnung liegt in Rzeszów. Das ist einenfamilienhaus . ich habe 5 Zimmer. Umgebung ist toll. Ich habe super Nachbarn. Sie sind nett. Kuche und Bad sind modern. Mein Zimmer ist nicht klein aber auch nicht gro. Die Wand ist blau, und die Decke ist wei. Auf dem Fuboden liegt ein roter Teppich. Rechts an der Tr steht mein Bett. Es ist alt aber sehr bequem. Gegenber der Tr steht der ...

Czy neurolingwistyka juko neuronauka ma coś wspólnego Z programowaniem neurolingwistycznym?

Najprostsza odpowiedź na to pytanie brzmi: bardzo mało. W zasadzie jest to zbieżność nazw, wynikająca z faktu, że programowanie neurolingwistyczne (ang. neurolinguistic programming, czyli NLP) jako swoisty program samopomocy psychologicznej tworzyła w latach siedemdziesiątych zeszłego stulecia grupa...