Kruk (Corvus corax)

Krukowate są rozprzestrzenione na całym świecie. Kruk jest największym z wróblowych, a jego masa w strefie północnej może dochodzić do 1,6 kg. Występuje w Europie, Azji, północnej Afryce i Ameryce Północnej.

Dzięki swej inteligencji zdołał się przystosować do życia w różnych środowiskach...