ROMANTYZM CONTRA POZYTYWIZM

ROMANTYZM CONTRA POZYTYWIZM Pozytywizm nie kwestionuje całkowicie romantyzmu : część idei kontynuuje, część zmienia.

AGERE CONTRA

(łac. działać przeciw), Zasada ascet. sformułowana przez św. Ignacego Loyolę, wyrażająca konieczność usuwania przeszkód przez podejmowanie przeciwstawnej decyzji i przeciwnego działania w stosunku do przeszkód utrudniających pełną realizację ewangelii; a.c. oznacza aktywne przeciwstawianie się złu...

CONTRA HÖSTES PERGENTES

Sekwencja ku czci -» dziesięciu tysięcy męczenników, zachowana w Graduale tarnowskim z 1526 (odnaleziona przez H. Kowalewicza) i w Mszale z Kraśnika (odnaleziona przez M. Bochyńskiego); zawiera, podobnie jak -» Concio trabeata agmintbus stipata, opis nawrócenia i męczeństwa 10 000 żołnierzy rzym. ;

osnuta...