Commerce

Czytaj Dalej

T-commerce

Charakterystyka

Jest to metoda realizacji transakcji handlowych za pośrednictwem telewizji cyfrowej, jest skrótem od Television Commerce i staje się równie popularna jak e-commerce, czyli realizacja transakcji handlowych drogą internetową. Działanie to nazywane jest też czasem T-com, Transactional TV lub...

M-commerce

Charakterystyka

Jest to rodzaj promocji marki bądź produktu za pośrednictwem wiadomości wysyłanych na telefon komórkowy, bądz podobne urządzenia mobilne jak np. PDA. To działanie jest na dzień dzisiejszy najbardziej rozwinięte w Europie i Azji. Firma The Philipine Long Distance Telephone Company...

e-commerce

e-commerce - forma elektronicznego wspomagania handlu (electronic commerce) typu on-line i wymiany dokumentów biznesowych EDI, obejmująca zamówienia, potwierdzenia i płatności bezgotówkowe, wywodząca się z systemów komputerowych mainframe IBM. Występuje w dwóch odmianach:

handel pośredni...

L-commerce

L-commerce - nazwa bezprzewodowej usługi lokaliza- cyjnej realizowanej za pośrednictwem telefonii GSM, a tak że nazwa grupy inicjatywnej utworzonej (2000 r.) przez największych producentów aparatów komórkowych (Nokia. Motorola, Ericsson).

Zaproponowana do standaryzacji przez ETSI usługa L-commerce pozwala...

E-commerce

 

E-commerce – udostępnia część zawartości systemu przez Internet. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik systemu działający w terenie i mający dostęp do Internetu (np. w siedzibie klienta) może korzystać z danych dostępnych w systemie, jak np. przeglądanie książki rozwiązań, przeglądanie nowych...

EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport)

EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) - międzynarodowy standard komunikatów EDI przeznaczony dla administracji, handlu i transportu, zaakceptowany przez większość krajów europejskich, również w Polsce (PN92/T-20091).

Opisuje sposób formatowania dokumentów i...