Collegium Nobilium

Czytaj Dalej

COLLEGIUM NOBILIUM

Program ten realizowali w otwartym 1737 Collegium Varsoviense, którego zał. Zorganizowane na wzór pijarskiego Collegium Nazarenum w Rzymie, C. Bartczakowa, Collegium Nobilium, Wwa 1971; J.

COLLEGIUM NOBILIUM

COLLEGIUM NOBILIUM, prowadzony przez pijarów zakładwychowawczy (szkoła z internatem), zał. ; utraciwszy z czasem swójcharakter forpoczty postępu w oświacie, przeniesione z Miodowejna Żoliborz, przetrwało, obok tzw, Collegium Vetuspijarskiego, do 1832.

AKADEMIA LUBRAŃSKIEGO, Academia Posnaniensis, Collegium Posnaniensis

AKADEMIA LUBRAŃSKIEGO, Academia Posnaniensis, Collegium Posnaniensis, diecezjalne gimnazjum akad.

COLLEGIUM

Collegium Maius łac. Collegium Musicum łac. Collegium Nobilium łac. Collegium Novum, łac.

COLLEGIUM CULTORUM MARTYRŮM

Nawiązuje w działalności do istniejącego w starożytności -> collegium funeraticum w Lanuvium (k.

COLLEGIUM REGIUM, Collegium Vêtus

1657 przez pijarów w Warszawie, nazwana tak dla odróżnienia od Collegium Nobilium.

DEUS, CREATOR OMNIUM, nostrum salva collegium

Hymn brewiarzowy na święto Pięciu Braci Polskich, powstały prawdopodobnie w Pradze, znany z 2 odpisów z XV w. Składa się z 5 strof 4-wersowych; strofy 2 i 3 kończą się incipitami popularnych hymnów -» Ad cenam Agni providi oraz Jesu, redemptor saeculi;

przeznaczony na jutrznię (nokturn) ma o jedną...

Collegium Maius

Dziedziniec Collegium to jeden z naj­piękniejszych zaułków Krakowa.