Coimbra

Coimbra

Czytaj Dalej

COIMBRA

Rzym. Aeminium, od X w. Conimbriga, bpstwo z VI w. w zach. Portugalii w metropolii Braga. C. od VIII w. do 1064 była pod panowaniem Maurów, 1139-1383 — rezydencja królów portug., do 1260 stolica kraju.

Bpstwo C. należało w VIII-XI w. do metropolii Mérida, od 1199 do Bragi, od 1394 do Lizbony. Diecezja C...