Cogito ergo sum

Czytaj Dalej

Platońska teoria idei i jej krytyka przez Arystotelesa. 2.Teoria bytu Św. Tomasza z Akwinu. 3. Zasada „Cogito ergo sum” i jej znaczenie w filozofii.

Cogito ergo sum – myślę więc jestem, jest sentencją znanego filozofa i matematyka Rene Descartes’a – Kartezjusza. „COGITO ERGO SUM” – myślę, więc jestem.

Platońska teoria idei i jej krytyka przez Arystotelesa. 2 Teoria bytu św. Tomasza z Akwinu.3 Zasada Cogito ergo sum i jej znaczenie w filozofii Kartezjusza.

Ta prosta idea została ujętą w łacińską formułę Cogito ergo sum (myślę, więc jestem). Cogito ergo sum to jedyny pewnik, aksjomat, który jest punktem wyjścia do formułowania kolejnych twierdzeń.

COGITO, ERGO SUM

COGITO, ERGO SUM (łac. cogito, ergo sum = myślę, więc jestem) Teza sformułowana przez Descartes'a (—> kartezjanizm), będąca prawdą jasną i wyraźną, tzn.

COGITO ERGO SUM

und sum, ergo Deus est, Lexis 2 (1950-51) 239-262; A.

Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz

Wiersz pochodzi z tomu Pan Cogito (1974). Wskazany w tytule bohater liryczny w tekście wiersza przyjmuje funkcję podmiotu. Obserwacja własnej twarzy jest próbą poszukiwania siebie samego, osobistych, indywidualnych rysów, niepowtarzalnych cech. Utwór rozpoczyna się pytaniem: Kto pisał nasze twarze, w którym...

Przesłanie Pana Cogito

Te zachowania i przymioty zapewnią człowiekowi współczesnemu miejsce wśród wielkich, jak Gilgamesz – półlegendarny władca sumeryjski, postać eposu, Hektor – mitologiczny bohater trojański i Roland – śred­niowieczny rycerz.

Hektor i Roland - najwyższe autorytety moralne pana Cogito. Czy twoje także?

Wyraz „cogito” znaczy: myślę i pochodzi ze słynnego powiedzenia filozofa Kartezjusza: „Cogito, ergo sum” - myślę, więc jestem.

Sum, s. pospolity

Tryb życia: aktywna w nocy ryba przydenna, spędzająca dzień schowana w swojej kryjówce; zimą sum schodzi w głębsze miejsca i przestaje żerować.

Sum Arystotelesa

Dla złożenia ikry dobrane pary sumów Arystotelesa wyszukują obficie zarośnięte, płytkie miejsca, przy czym starsze sumy trą się w głębszych rejonach wody niż młode.

COGITO

Descartes'a Cogito ergo sum — „Myślę, więc jestem" {Rozprawa o metodzie, IV), w piśmiennic­twie filozoficznym służące tradycyjnie za jej skrótowe określenie (pisane zazwyczaj dużą literą).

VSELP (Vector Sum Excited Linear Prediction)

VSELP (Vector Sum Excited Linear Prediction) - jedna z wersji wektorowego kodowania predykcyjnego typu LPC (LinearPredictive Coding) dla sygnałów mowy, umożliwiająca uzyskanie przepływności wyjściowej 5,6 kb/s, stosowanego w telefonii bezprzewodowej drugiej generacji (amerykański IS-54), także w kanałach połówkowych sieci komórkowej GSM.

Sum

Dorosły sum żywi się przede wszystkim rybami nie mającymi znaczenia gospodarczego, ale również i innymi kręgowcami.