Hektor i Roland - najwyższe autorytety moralne pana Cogito. Czy twoje także?

Do zbioru wierszy „Pan Cogito” Zbigniew Herbert wprowadził fikcyjną postać lirycznego bohatera, któremu nadał znaczące miano. Wyraz „cogito” znaczy: myślę i pochodzi ze słynnego powiedzenia filozofa Kartezjusza: „Cogito, ergo sum” - myślę, więc jestem. Pan Cogito, to ten, który myśli. Postać ta w...

Przesłanie Pana Cogito

>

>

>

>

>

>

>

>

>

 

COGITO

 

COGITO cogito = myślę)

Incipitowe słowo formuły R. Descartes'a Cogito ergo sum — „Myślę, więc jestem" {Rozprawa o metodzie, IV), w piśmiennic­twie filozoficznym służące tradycyjnie za jej skrótowe określenie (pisane zazwyczaj dużą literą). Formuła ta, mająca formalnie postać wnioskowania, w...

Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz

Wiersz pochodzi z tomu Pan Cogito (1974). Wskazany w tytule bohater liryczny w tekście wiersza przyjmuje funkcję podmiotu. Obserwacja własnej twarzy jest próbą poszukiwania siebie samego, osobistych, indywidualnych rysów, niepowtarzalnych cech. Utwór rozpoczyna się pytaniem: Kto pisał nasze twarze, w którym...

Platońska teoria idei i jej krytyka przez Arystotelesa. 2.Teoria bytu Św. Tomasza z Akwinu. 3. Zasada „Cogito ergo sum” i jej znaczenie w filozofii.

1. Platońska teoria idei i jej krytyka przez Arystotelesa. 2.Teoria bytu Św. Tomasza z Akwinu. 3. Zasada „Cogito ergo sum” i jej znaczenie w filozofii. Ad 1. Platon to przydomek nadany młodzieńcowi o imieniu Arystokles. Platon 427-347 p.n.e. powszechnie uznawany jest za jednego z najwybitniejszych filozofów starożytności. Był twórcą systemu filozoficznego zwanego obecnie idealizmem platońskim. W swoich rozważaniach filozoficznych Platon podążał wytyczonymi przez ...

COGITO ERGO SUM

(łac. myślę, więc jestem), Twierdzenie będące punktem wyjścia i wzorcowym przykładem poznawczej oczywistości w filozofii R. -» Descartes'a. Cogito oznacz a u Descartes'a (Rozprawa o metodzie IV, Medytacja o pierwszej filozofii II 6) jakiekolwiek przeżycie świadome.

W poszukiwaniu niezawodnego punktu...

Platońska teoria idei i jej krytyka przez Arystotelesa. 2 Teoria bytu św. Tomasza z Akwinu.3 Zasada Cogito ergo sum i jej znaczenie w filozofii Kartezjusza.

Platońska teoria idei i jej krytyka przez Arystotelesa. Platon, którego prawdziwe imię to Aristokles, żył w latach 427 – 347p.n.e. Nazywany przez nauczyciela gimnastyki Platonem ze względu na szerokie ramiona, bary, jakimi się wyróżniał. Był najwybitniejszym uczniem Sokratesa. W 387r. p.n.e. założył w Atenach szkołę w gaju Akademosa, którą nazwał „Akademia”. Powszechnie uznawany jest za jednego z najwybitniejszych filozofów starożytności. Był twórcą systemu ...

COGITO, ERGO SUM

COGITO, ERGO SUM (łac. cogito, ergo sum = myślę, więc jestem) Teza sformułowana przez Descartes'a (—> kartezjanizm), będąca prawdą jasną i wyraźną, tzn. oczywistą (absolutnie pewną). „Odkrycie" przez Descartes'a oczywistości sfery cogito do­prowadziło do przełomu w uprawia­niu filozofii. Sfera...