Cmentarz

Cmentarz

Czytaj Dalej

Turystyka sentymentalna w rejonie wschodnim lwów wilno park europy cmentarz orląt lwowskich

Cmentarz orląt Lwowskich. Polski Cmentarz Wojskowy poległych w latach 1918-1920 jest częścią Cmentarza Łyczakowskiego.

Cmentarz

W niektórych krajach ci chrześci-janie, którzy nie należeli do grupy dominującej, często byli (a nawet czasem nadal są) chowani na oddzielnych cmentarzach, lub sektorach cmentarzy. Przykładem takiego cmentarza jest “Cmentarz prote-stancki” w Rzymie.

Cmentarz

i wczesnochrześc cmentarz określa sięterminem —> nekropola, cmentarz rzym.

Palmiry cmentarz i muzeum

Przy wejściu na cmentarz usytuowane jest Muzeum Walki i Męczeństwa w Palmirach (Oddział Muzeum Historycznego m. Cmentarz często odwiedzają uczestnicy imprez turystycznych.

Cmentarz mennonicki

W kwaterze kościelnej cmentarza, zaraz przy drodze, mieszkańcy wsi wznieśli kościół p. Cmentarz w Stogach Malborskich został odnowiony przez mennonitów z całego świata.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Warszawie

Obok Cmentarz Kalwiński oraz czynny w 1840-1867 Muzułmański Cmentarz Kau­kaski.

CMENTARZ ŻYDOWSKI

Drezdeńska; łączą motywy cmentarza żyd.

CMENTARZ - W PRAWIE KANONICZNYM

Puchalski, O cmentarzach, Wwa 1927; H.

Cmentarz Powązkowski

Powązkowskiej znajduje się Cmentarz Komunalny (d.

CMENTARZ

(łac. coemeterium miejsce snu, spoczynku), Miejsce grzebania zmarłych, podziemne (-» katakumby; w kościołach krypty) lub naziemne.

Rozróżnia się c. wyznaniowe dla grzebania wyznawców danego wyznania oraz komunalne dla grzebania zmarłych bez względu na ich przynależność wyznaniową.

CMENTARZ - DZIEJE

Zoll Adamikowa, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie Polski I.

Cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie

Założony pod koniec XVIII w. Spoczywają tu zasłużeni dla kraju i Lublina: ks. Piotr Ściegienny, powstańcy styczniowi Henryk Wiercieński, Leon Frankowski, Leon Gło­wacki; pisarz Klemens Junosza-Szaniawski, regionalista Hieronim Łopaciński, pierwsi rektorzy: KUL — ks. Idzi Radziszewski, UMCS — Henryk...

Cmentarz Rakowicki

Przy ul. Rakowickiej jedna z najstarszych nekropolii w Polsce (1802). Niepowtarzalny klimat tworzą wiekowe drzewa i niezliczone XIX- i XX-wieczne pomniki nagrobne, niejednokrotnie dłuta najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy, m.in. Xawerego Duni­kowskiego i Antoniego Madeyskiego. Znajdują się tutaj grobowce...