Claudio Monteverdi

Claudio Monteverdi

Czytaj Dalej

Claudio Monteverdi

Claudio Monteverdi (1567 —1643) jest najwaniejsza postacia muzyki włoskiej XVII wieku, zwłaszcza w dziedzinie ywo rozwijajacej sie opery. W kompozycjachkoscielnych Monteverdi trzymał sie czesciowo polifonii szesnastowiecznej.

Claudio Monteverdi

Claudio Monteverdi (1567-1643) uważany jest za pierwszego wielkiego kompozytora muzyki operowej. odbyła się premiera jego pierwszej opery - Orfeusz, w której Monteverdi zaprezentował swą koncepcję dramatu muzycznego.

AQU AVIVA CLAUDIO

Schneider, Der Konflikt zwischen Claudius A.

CLAUDIO - POLIS in HONORIADE

(ruiny Eski Hisar w pobliżu Bolu w pn. Turcji), Dawna metropolia w patriarchacie konstant, w prowincji rzym. Honoriada; metropolia C. istniała od pocz. IV w. do poł. XIII w. ; od XVII w. bpstwo tytularne kat. i prawosławne.

 

R. Janin, DHGE XII 1077-1079.

Claudio Merulo

Claudio Merulo (te: Ciaudio da Correggio, własc.