Claire z Księżyca

Czytaj Dalej

Człowiek na księżycu

Podczas rutynowych symulacji startu na statku umieszczonym na wyrzutni wybuchł pożar, rozprzestrzeniając się błyskawicznie w atmosferze złożonej prawie włącznie z tlenu.

Kosmos - Fazy Księżyca

Ze wszystkich ciał niebieskich najbliżej Ziemi znajduje się Księżyc, który okrąża naszą planetę po orbicie wokółziemskiej i jednocześnie obiega wraz z nami Słońce po orbicie wokółsłonecznej.

Księżyce Jowisza

Jest nadzwyczaj kolorowy, a kolory te (mieszanina czerni, czerwieni i żółci) zawdzięcza siarce, która wypływa z jego wnętrza. Część wystrzelonej w ten sposób materii "odlatuje" z Io i tworzy gruby pierścień okalający Jowisza.

Księżyc

Ten wierny towarzysz Ziemi nosi zresz wiele imion - w kilku zykach nazywa się miesiącem, co wskazuje na powodzenie rachuby czasu, w zyku polskim nazywa się Księżycem, w czym dopatruje się echa wierzeń prasłowiańskich: księciem (władcą) było słońce, nasz naturalny satelita jego synem, czyli księżycem.

Księżyc - POCHODZENIE

W każdym razie istnieją aż trzy różne hipotezy pojawienia się Srebrnego Globu w charakterze naturalnego satelity: przez rozszczepienie Praziemi, drogą skupiania materii w pobliżu naszej planety lub wskutek wychwycenia ciała, które nadbiegało z dala, przez jej pole grawitacyjne.

Księżyc - BUDOWA WEWNĘTRZNA

Pod tym względem minerały Srebrnego Globu różnią się tak zasadniczo od ziemskich, że stanowi to argument przeciw utworzeniu się Księżyca i naszej planety z jednego wspólnego ciała macierzystego.

Księżyc - BUDOWA ZEWNĘTRZNA

Powierzchnia Srebrnego Globu składa się z "mórz", czyli rozległych równin, które występują głównie na półkuli zwróconej ku Ziemi, oraz z pofałdowanych utworami górskimi lądów, o jaśniejszym od mórz zabarwieniu.

Księżyc - KLIMAT

Przyśpieszenie na jego powierzchni wynosi niespełna 1/6 przyśpieszenia ziemskiego i jest równe 1,62 m/s2, w związku z czym prędkość ucieczki równa się 2,38 km/s. Z tego powodu Księżyc nie zdołał utrzymać gęstej atmosfery.

Księżyc - ZJAWISKA NA KSIĘŻYCU

Do najbardziej interesujących zjawisk na sferze niebieskiej należą bez wątpienia zaćmienie Księżyca i Słońca, zdarzające się wtedy, kiedy Ziemia znajduje się w przybliżeniu na prostej łączącej środki obu tych ciał.

Jak wyglądał pierwsz lot na Księżyc?

5,5 minuty zabrało silnikowi III stopnia rakiety Saturn na rozpędzenie statku do prędkości 38000 kilometrów na godzinę, co pozwoliło na zejście z orbity okołoziemskiej i lot ku Księżycowi. W usytuowanym z przodu stoż­kowym module mieszkalnym znajdowały się pomieszczenia załogi wraz z ...

Jak wyglądał pierwszy pobyt na Księżycu?

Ludzie z zapartym tchem oglądali słabej jakości obraz rejestrowany przez niewielką kamerę z ładownika. Teraz nastąpił krytyczny moment lotu - start z powierzchni Księżyca.

Jak przebiegał start z Księżyca Apollo11?

Po zacumo­waniu otworzono włazy i Armstrong z Aldrinem przeszli do modułu mieszkalnego. Zabrali ze sobą zebrane kawałki księżycowych skał oraz części wyposażenia, które mogły się przydać bądź miały wrócić na Ziemię.

Loty na Księżyc

Mieli wystarczającą ilość tlenu, by dolecieć z powrotem na Ziemię, jednak szwankować zaczął system fil­tracji powietrza w module ładownika i astronauci musieli dokonać improwizowanych napraw, korzy­stając z nie pasujących zapasowych filtrów do insta­lacji filtracyjnej modułu mieszkalnego.

Badania Księżyca

Sonda wykryła wodę (lód) w jednym z wiecznie zacienionych kra­terów blisko południowego bieguna Księżyca. Znajdują one zastosowanie w życiu codziennym - zarówno komputery oso­biste, jak i teflonowe patelnie dużo zawdzięcza programowi Apollo.

Jakie są fazy księżyca?

trudność tę obszedł wódz rzymski Juliusz Cezar, który wprowadził kalendarz, składający się z trzech lat o długości 365 dni, po których następował rok przestępny równy 366 dniom.

Czym jest Ziemia i Księżyc?

Ze względu na zmieniające się poło­żenie Księżyca względem Słońca, widziany z Ziemi satelita zdaje się zmieniać swój kształt - od ziut­kiego rogalika do regularnego okręgu i z powro­tem.

Księżyc i zaćmienia

Oczywiście, bez Księżyca nie byłoby żadnych zaćmień Słońca ani Księżyca, a z drugiej strony gdyby orbita Księżyca nie była nachylona do płaszczyzny obrotu Ziemi, wówczas przy każdym nowiu występowałoby zaćmienie Słońca, gdyż Księżyc musiałby wtedy przejść przez tarczę słoneczną, a przy ...

KSIĘŻYC

Jerzego na białym koniu, mistrza Twardowskiego, zawieszonego między niebem i ziemią (bo, niesiony przez diabła, zaczepił się kontuszem o róg Księżyca), wreszcie Kaina z pałką.

Księżyc

Ze względu na swe ,,przemijanie" i ,,przyrost" oraz wpływ, jaki wywiera na ziemię, zwłaszcza na organizm kobiecy, od dawien dawna pozostaje w ścisłym związku z kobiecą płodnością, z deszczem, z wilgotnością, jak również ogólnie z każdym powstawaniem i przemijaniem.

Półksiężyc, sierp księżyca

Związek, jaki sztuka chrzęść, ustanowiła między księżycem a Najświętszą Marią Panną, często przedstawianą jako Immaculata na sierpie księżyca, łączy się zapewne także z tymi dwoma kompleksami znaczeń, jeśli nawet pierwszoplanowym odniesieniem jest obleczona w słońce apokaliptyczna niewiasta, która symbolizuje ...