Claire Hamilton

Czytaj Dalej

Lady HAMILTON Emma

Hamilton ożenił się z nią w 1791. Listy lorda Nelsona do Lady Hamilton (1814), w 2 tomach. Lady Hamilton.

HAMILTON (1)

Diecezja w pd.-wsch. Kanadzie (prow.Ontario) eryg. 29 II 1856 jako sufr. Toronto; diecezja zajmuje16 824 km2 i liczy 1,5 min mieszk., w tym 383 029katolików, 123 parafie, 141 księży diec. i 125 zak., 156 zakonników,385 sióstr.

W 2. pol. XIX w. w diecezji zaczęlisię osiedlać Polacy, wśród których...

HAMILTON (2)

Diecezja na Bermudach, sufr. Kingston(Jamajka); eryg. 12 VI 1967 z istniejącego od 28 I 1956 wikariatuapost., który powstał z prefektury apost. Wysp Bermudów(eryg. 19 II 1953);

zajmuje 54 km i liczy 60 000 mieszk.,w tym 9100 katolików, 7 parafii, 2 księży diec. i 6 zak., 7zakonników, 5 sióstr.

 

AAS 60(1968)...

HAMILTON (3)

Diecezja w Nowej Zelandii, sufr. Wellington;eryg. 6 III 1980 z części terytorium diec. Auckland;zajmuje 49 700 km2 i liczy 521 000 mieszk., w tym 78 000katolików, 37 parafii, 32 księży diec. i 13 zak., 19 zakonników,76 sióstr.

 

AAS 72(1980) 584-585; AnPont 1992.

HAMILTON WILLIAM

ur. 8 III 1788 w Glasgow, zm. 6V 1856 w Edynburgu, filozof i logik.

Studiował w Glasgow iw Balliol College w Oksfordzie; 1817-29 wyjeżdżał do Niemiec,gdzie stał się zwolennikiem kantyzmu; od 1821 wykładałna uniw. w Edynburgu, kierując (od 1836) katedrą logikii metafizyki.

Rozgłos zdobył dzięki...