Claino con Osteno

Czytaj Dalej

Con [wym. kon]

Z, wraz z; wyraz występujący w połączeniuz określeniem wykonawczym, np. eon amore: z uczuciem, eonbrio: z życiem, z zapałem, eon fuoco [wym. kon fuoko}: z temperamentem,eon moto: z ożywieniem.