Claes Ekeblad Starszy

Czytaj Dalej

Starszy Partner

Starszy Partner – tak autor określił Eugeniusza – jest przykładem osoby, która zawsze potrafi dostosować się do sytuacji.

Gerontologia - Scharakteryzuj poglądy na organizację opieki zdrowotnej nad ludźmi starszymi

Pod wpływem zachodzących zmian organizacja zdrowia zainicjowała dyskusje dotyczącą opieki nad ludźmi starszymi. We Włoszech większą uwagę zwrócono na stworzenie instytucji opiekuńczych dla ludzi starszych.

Gerontologia: Cechy ciemnej strony starości - Zespoły nerwicowe (ryzyko samobójstw u osób starszych)

Psychopodobne zaburzenia czynnościowe o zróżnicowanym obrazie Zaburzenia te są niewidoczne dla oka.

Zespoły nerwicowe przyczyny:

dają znać w rozmowach - nadmierne obawy przed śmiercią

pewne cechy osobowości, które odnajdujemy przed chorobą

utrata znaczących osób w rodzinie...

Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku

Gerontologiczna pedagogika specjalna albo jak kto woli pedagogika specjal­na osób w starszym wieku nie ma w Polsce dużych tradycji i niewielkie są też jej osiągnięcia.

Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku - Proces starzenia się i osoby w starszym wieku - koncepcje teoretyczne, definicje i klasyfikacje

Krótko to stanowisko można zrekon­struować w następujący sposób: funkcjonowanie ludzi w starszym wieku uzależnione jest od oczekiwań społecznych; jeśli będą one niechętne, wów­czas nastąpi ograniczenie aktywności osób w starszym wieku i dojdzie do przyspieszenia procesu starzenia się; jeśli jednak oczekiwania społeczne bę­dą stymulowały i podtrzymywały dotychczasową aktywność tych osób, proces starzenia będzie ...

Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku - Problemy życiowe osób w starszym wieku i możliwości ich rozwiązywania

Nie wszystkie osoby w starszym wieku potrafią jednak samodzielnie poradzić sobie z tym problemem.

Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku - Gerontopedagogika - kierunki dalszego rozwoju

Osoby profesjonal­nie przygotowane do pracy z ludźmi w starszym wieku, a więc także peda­godzy specjalni, powinni oczywiście zachęcać ich do aktywnego spędzania czasu wolnego (np.

Jakie zmiany w organizmie występują u ludzi starszych?

Natomiast jeśli mózg nie zostanie uszkodzony mechanicznie lub w wyniku choroby, zdrowy, aktywny fizycznie i umysłowo starszy człowiek nie powinien odczuć spadku możliwości intelektualnych.

CHATA, Czasopismo ludowe ku nauce i rozrywce dla starszych dzieci

CHATA, Czasopismo ludowe ku nauce i rozrywce dla starszychdzieci, dwutygodnik dla czytelnika lud.

AGRYPINA STARSZA

Vipsania Agrippina, ok. 14 pne.-33 ne., wnuczka Oktawiana Augusta, córka Marka Agryppy i Julii, żona wodza rz. Drususa Germanika, matka Kaliguli i Agrypiny Mł. Towarzyszyła mężowi w Germanii i w Syrii, gdzie zmarł nagle w 19 r. ne. Zabrała jego prochy do Rzymu.

Tacyt wzruszająco opisuje jej przybycie do...

CYRUS II STARSZY (Wielki)

Gr. Kyros, pers. Kurush, król perski od 550 pne., z dynastii Achenienidów, założyciel państwa perskiego. Podbił Medię, Lidię, zajął Babilonię, Asyrię, Syrię i Palestynę. Całym swym państwem rządził mądrze i lolerancyjnie, pokonanym okazywał łaskę, na zdobywanych ziemiach witano go jak...

DIONIZJOS I STARSZY

ok. 430-367 pne., Od 405 tyran Syrakuz, osławiony jako okrutnik, chciwiec, władca podejrzliwy, drżący o własne życie, ale przy tym jedna z najwybitniejszych indywidualności greckich, protektor sztuk i nauk; gościł u siebie Arystypa z Kyrene i Platona, który jednak odjechał w niełasce; pisał tragedie...

Św. JAKUB STARSZY

Jakub Większy, wg Nowego Testamentu jeden z 12 apostołów, syn Zebedeusza, starszy brat Jana Ewangelisty, rybak znad jeziora Genezaret, należał do najbardziej zaufanych uczniów Chrystusa; patron pielgrzymów, czczony zwł.

KATO(N) STARSZY CENZOR

Marcus Porcius Cato Maior Censorius, ok. 234-149 pne. rzymski mąż stanu, pisarz i mówca, utalentowany dowódca i administrator, pochodzenia plebejskiego, „homo novus" (łac., 'człowiek nowy'), wyniesiony dzięki swym osobistym zaletom na najwyższe stanowiska państwowe.

Jako cenzor w czasach upadku obyczajów...

SCYPION AFRYKAŃSKI STARSZY

Publius Cornelius Scipio Africanus Maior, 236-184, wódz z okresu 2. wojny punickiej. W walce z Kartagińczykami w Hiszpanii otrzymał naczelne dowództwo, zdobył w 210 Carthago Nova (dziś Kartagena), pobił Hazdrubala i w 206 zdobył całą Hiszpanię. W 204 wylądował, wbrew woli senatu, w Afryce i zadał...

ANASTAZY STARSZY Św.

zm. 599, Patriarcha Antiochii. Jako mnich został 559 wybrany patriarchą; przeciwstawiał się ces. Justynianowi I, usiłującemu narzucić doktrynę -> aftarto-doketów; szczodrobliwością naraził się ces. Justynowi II, który 570 skazał go na wygnanie do Jerozolimy; ces. Maurycy, na prośbę pap. Grzegorza...

ARNOBIUSZ STARSZY

ur. w Sikka (Numidia), zm. ok. 327, Retor i apologeta wczesnochrześcijański.

Początkowo był retorem pogańskim i zwalczał religię chrzęść, ale po nawróceniu występował w jej obronie; ok. 311 napisał apologie Adversus nationes (PL 5, 365-1288; fragmenty przełożył A. Bober, Antologia patrystyczna, Kr...

BRUEGEL, Breughel PIETER Starszy, zw. Chłopskim

ur. ok. 1525-30, zm. 9 IX 1569 w Brukseli, Malarz niderlandzki.

Był uczniem P. Coecke van Aelsta, a od 1544 współpracowałz warsztatem graficznym H. Cocka; 1552 odbył podróż doWłoch, z której wyniósł pogłębienie światopoglądu oraz zainteresowaniekrajobrazem (urzekła go zwł. przyroda alpejska,której...

CRANACH LUCAS Starszy

Właśc. Lucas Sunder albo Lucas Müller, ur. ? X 1472 w Kronach (stąd nazwisko), zm. 16 X 1553 w Weimarze, niem. malarz i grafik.Malarstwa uczył się w warsztacie swego ojca; 1500-04 przebywał w Wiedniu, gdzie zetknął się ze środowiskiem artyst. i human, oraz zaznajomił z rycinami A. Durera.

Od 1505...

CYRUS WIELKI, Cyrus II Starszy

(hebr. koresz, stampers, kurusz pasterz), Król pers. z dynastii Achemenidów, założyciel monarchii pers.; panował 559-529 prz.Chr.Jakkolwiek C. wstąpił na tron 559, wg najstarszych źródeł (w tym także bibl.) pierwszym rokiem jego panowania był 538, kiedy zakończył on jednoczenie wszystkich plemion pers...