INNE CELE POLITYKI CK NOWEJ

Organizacje typu non-profit oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą kierować się różnymi innymi priorytetami. Uniwersytet stara się osiągnąć częściowy zwrot kosztów, wiedząc, że musi polegać na darowiznach od osób prywatnych i subsydiach państwowych, aby pokryć pozostałą część...