Cize (Jura)

Czytaj Dalej

Jura Krakowsko Częstochowska

Przede wszystkim trzeba wyjaśnić, że najczęściej używaną nazwą Jury jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Mówi się też Jura/Wyżyna Krakowsko-Wieluńska. Rozciąga się ona pasem o szerokości od około 40 kilometrów w okolicach Krakowa do kilkunastu - koło Częstochowy. Długość Wyżyny wy-nosi ok...

GAJDZICA Jura (Jerzy)

GAJDZICA Jura (Jerzy), ur. 19 XII 1777 w Małej Cisowni-cy pod Ustroniem, zm. 16 II 1840 tamże, pamiętnikarz lud., bibliofil. Gospodarował na roli, dorywczo pracował jako woźnica; z wyjazdów przywoził książki, które opatrywał prymitywnym ekslibrisem i pieczątką; zgromadził zasobną bibliotekę, gł...

JANOSIK Jerzy (Jura Janośik) (1688 - 1713)

Pożegnanie w kosodrzewinie

Zbójnik tatrzański, działał przez półtora roku, głównie na terenie Słowacji (Liptów,Orawa). Ujęty w marcu 1713 roku, został skazany na śmierć i powieszony na haku zażebro w Liptowskim św. Mikularzu. Ten standardowy w owych czasach sposóbrozprawiania się z rozbójnikami...