Cize (Ain)

Czytaj Dalej

AIN KARIM

Miasto judzkie położone 7 km na pn.-zach. od Jerozolimy, wspomniane w Joz 15, 59 (wg LXX — Karem), a zdaniem F.M. Abla — także w Jr 6, 1 i Ne 3, 14 (jako Beth ha-Kerem).Nad grotą, w której wg tradycji chrzęść, miał się urodzić Jan Chrzciciel, zbudowano w V w. kościół pod jego wezwaniem, od XVII w. pod...

AIN ZARA

Miejscowość w Libii, 13 km na pd. od Trypo-lisu, cmentarzysko starochrześc. z grobami naziemnymi z VII-VIII w., zawierającymi inskrypcje w języku łac. ryte w tynku; cenne źródło do historii chrześcijaństwa w Afryce Północnej.

 

S. Aurigemma, L'area cemeteriale cristiana di A. Z. presso Tripoll di...

ANAZARBUS (Anavarza, Ain Varza, Ain Navzer, Ain Zarba w Turcji)

Metropolia w rzym. prowincji Cylicja II; wzmianki o abpach z V-VII i z XIII w. ; w XI-XIV w. abpstwo ormiańskie; od XIV w. bpstwo tytularne.

AIN (Advanced Intelligent Network)

Amerykański wariant sieci inteligentnych (IN) (AT&T, Lucent Technologies) będący rozwinięciem wcześniejszych rozwiązań sieciowych prowadzonych przez firmę Bellcore.