Civray (Vienne)

Civray (Vienne)

Czytaj Dalej

VIENNE

(wym. wien) Miasto nad Rodanem, na płd. od Lyonu, depart. Isere, w Delfinacie (płd.-wsch. Francja); ośrodek celtyckiego plemienia Allobrogów, rzymska kolonia Vienna Allobrogum, od III—IV w. siedziba biskupstwa, od ok. 450 do 1792 arcybiskupstwa; od 1. poł. V w. stolica królestwa Burgundów, od 534 w posiadaniu...

AWIT z VIENNE, Alcimus Ecdicius Avitus Św.

ur. ok. 450 w Vienne (pd. Galia), zm. ok. 518, Teolog, poeta łaciński. Wykształcenie zdobył w Vienne i tu 494 został bpem; u Gundobalda (436-516), ariańskiego króla Burgundów, uzyskał prawa dla katolików i nawrócił na katolicyzm jego syna (późniejszego króla i świętego) Zygmunta.

Zwalczał arianizm...

Sobór w Vienne

Ogłoszono go wszystkim biskupom i opatom, lecz do udziału zaproszono imiennie według listy uzgodnionejz Filipem IV. Przybyło około 120 biskupów i przełożonych zakonnych, razem zaś z przedstawicielaminieobecnych biskupów, kapituł i zakonów było 300 uczestników. Na czoło obrad wysunęła sięsprawa...

Vienne [staroż. Vienna]

Rzymska kolonia założona przez Cezara w dolinie Rodanu na miejscu galijskiego miasta. Chrześcijaństwo dotarło tutaj bez wątpienia za pośrednictwem misjonarzy z Azji Mniejszej, może już w II wieku. Diakon z Vienne, Sanktus, figuruje wśród ofiar prześladowań lyońskich w 177 roku, ale nie wiadomo, czy...