Civitella di Romagna

Czytaj Dalej

CIANO di CORTELLAZZO GALEAZZO (1903-1944) - polityk

Włoski minister spraw zagranicz­nych odegrał istotną rolę w kształto­waniu polityki państwa. Prawnik z wykształcenia, od 1925 r. poświę­cił się służbie dyplomatycznej, ale błyskotliwą karierę rozpoczął w 1930 r., gdy poślubił Eddę Mus-solini - córkę dyktatora Włoch. W 1935 r. objął...

Opisz teorię uwagi S. Di Nuovo

*Treści świadome, struktury pozn, uwaga mimowolna, zachowanie pozauwagowe

*Wszystkie te elementy tworzą pole uwagi

*Treści świadome to, co znajduje się w centrum naszej uwagi, a struktury poznawcze- elementy łatwo dostępne dla uwagi

Teoria uwagi S. Di Nuovo

Uwaga ma charakter aktywny. Zaznacza zw. między uwagą,a świadomością. Pole centrum uwagi to treści swiadome. Następne pole uwagi to doświadczenia życiowe, dostępne świadomości. Nastepne to uwaga mimowolna-analiza bez udziału swiadomości. Ostatnie pole uwagi, to zachowania pozauwagowe.

Kalcytonina, parathormon, 1,25-di (OH) D3 - struktura, mechanizm działania, regulacja gospodarki wapniowo – fosforanowej

 

PARATHORMON

Syntetyzowany jest jako preproparathormon, w wyniku ograniczonej proteolizy powstaje właściwy parathormon (PTH).

Funkcje:

działanie na kości – zależy od stężenia PTH. Jeśli jest ono działaniem pulsacyjnym w postaci małych dawek, przeważa efekt osteogenetyczny czyli PTH mediuje...

CASANOVA DI SEINGALT

(wym. ...sęgalt) Gioyanni Giacomo, 1725-98,'Wenecjanin, pamiętnikarz, literat, podróżnik, o życiu pełnym przygód w salonach stolic europejskich (również w Warszawie na dworze Stanisława Augusta), mający opinię uwodziciela, szarlatana, hazardzisty i awanturnika w więlkim stylu.

Aresztowanemu w 1755 w...

SACCO DI ROMA

(wym. sąkko...) Wł., 'zdobycie i splądrowanie Rzymu' od V do IX 1527 przez nm.-hiszp. wojska cesarza Karola V, które zamknęło właściwy okres Renesansu w Rzymie.

ACCADEMIA di SAN LUCA

Reale Accademia Romana di San Luca, Akademia Św. Łukasza, zał. 1577 w Rzymie z inicjatywy G. Muziano, zatwierdzona przez pap. Grzegorza XIII bullą z 15 X 1577, a różnymi przywilejami obdarzona przez pap. Sykstusa V i Urbana VIII. Powstała z korporacji hafciarzy, rzeźbiarzy, architektów i malarzy, którzy za...

ACCADEMIA di SANTA CECILIA

Jedno z wielu zrzeszeń muz. zał. 1584 jako bractwo kośc. przy współudziale G. P. da Palestriny i L. Marenzia. Szczególną opieką otaczali akademię Grzegorz XIII i Urban VIII; 1893 przemianowana przez Piusa IX na Akademię pap. św. Cecylii;

1875 zreorganizowana przez rząd wl. stała się instytucją...

ANGELICUM, Pontificia Università di S. Tommaso d'Aquino, domin

Wyższa uczelnia filoz.-teol. w Rzymie. A. posiada wydział filoz., teol. i prawa kan., z prawem nadawania stopni akademickich.

A. powstało z przekształcenia Collegium Divi Thomae de Urbe, zatwierdzonego 1580 przez pap. Grzegorza XIII. W 1727 Benedykt XIII zezwolił nadawać stopnie akademickie również...

ANGELITKI, Angeliche di S. Paolo, barnabitki, gwastalki

Żeńskie zgrom, zakonne, zał. ok. 1530 w Mediolanie przez św. Antoniego Maria Zaccaria i Ludovice Torelli z Guastalla; przyjęło regułę św. Augustyna, zatwierdzoną 15 I 1535 przez pap. Pawła III. W 1557 zgrom, zostało zreorganizowane wg wskazań Soboru Tryd., a jego członkinie zobowiązano do zachowania...

ANNA od JEZUSA, Anna di Lobera OCD

ur. 25 XI1545 w Medina del Campo (Hiszpania), zm. 4 III 1621 w Brukseli; Do zak. wstąpiła 1570 w Ávili, śluby zak. złożyła 1571 w Salamance;

współpracowała z Teresą Wielką w dziele reformy zak., pomagała jej przy zakładaniu klasztoru w Beas (Andaluzja), gdzie została przełożoną; założyła domy...

ANNIBAL di CAPUA abp.

zm. 2 IX 1596 w Neapolu, Nuncjusz w Polsce. Był synem Wincentego, księcia Termoli; ukończył w Padwie filozofię, w Pawii uzyskał doktorat prawa; pap. Grzegorz XIII mianował go swoim szambelanem i wysłał 1576 w poselstwie do ces. Rudolfa II; nast. A. był nuncjuszem w Wenecji; 1579 został abpem...

ANSELMIANUM, Pontificio Ateneo di S. Anselmo

Międzynar. wyższe studium benedyktyńskie w Rzymie. A. powstało 1867 za zgodą pap. Piusa IX w miejsce dawnego kolegium benedyktyńskiego (1687-1837), zał. dla kongr. kasyneńskiej i zatwierdzonego przez pap. Innocentego XI konst. Inscrutabili.

Siedzibą uczelni jest opactwo św. Anzelma na Awentynie; A. ma...

ARNOLFO di CAMBIO, Arnolfo di Lapo

ur. ok. 1245 w Collevaldelsa k. Florencji, zm. ok. 1302 we Florencji, Wł. rzeźbiarz i architekt. Był uczniem -> Mikołaja z Pizy, z którym nast. współpracował; od ok. 1290 utrzymywał warsztaty rzeźbiarskie w Rzymie i Florencji ;

odegrał znaczną rolę w rozwoju architektury flor.; jego styl uformował się...

BOSE, Comunità dì Bose

Międzywyznaniowa wspólnotachrzęść, zał. 1968 w Bose k. Magnano (Piemont), w celu realizowaniaideałów ewangelicznych na wzór monastyczny.

Inicjatywa wyszła od młodzieży akademickiej ośrodka ekum.w Turynie, z którego 4 osoby (inicjator E. Bianchi — katolik,szwajc. pastor Daniel Attinger i 2...

BOTTICELLI SANDRO, właśc. Alessandro di Mariano Filipepi

ur. 1444 (1445 ?) we Florencji, zm. 17 V 1510 tamże,Malarz, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli flor. quattrocento,uczeń Filippa Lippi.

Odznaczał się głęboką znajomością mitologii gr., Biblii, hagiografiii literatury pięknej, co wyraziło się w tematyce jegoobrazów. Malował portrety, obrazy...

BRAMANTE, Donato di Pascuccio d'Antonio

ur. ok. 1444w Monte Asdrualdo (Fermignano k. Urbino), zm. 11 III lub IV1514 w Rzymie, Wł. architekt i malarz okresu renesansu (II).

Początkowo współpracował (1450) z architektem L. Lauranąprzy budowie zamku w Urbino; od 1480 działał jako architektw Mediolanie na dworze książęcym; 1499 przeniósł się do...

BRONZINO, Agnolo di Cosimo, Agnolo Tori

ur. 17 XI1503 w Monticelli k. Florencji, zm. 23 XI 1572 we Florencji,Malarz, najwybitniejszy przedstawiciel flor. manieryzmu.Był uczniem i współpracownikiem J. -> Pontormo, a od ok.1540 nadwornym artystą Medyceuszów.

W twórczości ulegałB. wpływom Michała Anioła; jego obrazy odznaczają się finezjąi...

CANOBIO GIOVANNI FRANCESCO, Mazza di Canobio bp.

ur. w 1. poł. XVI w. w Bolonii, zm. 1 VIII 1589 we Florencji,Dyplomata papieski.

Studia prawnicze odbył na uniw. w Bolonii; działalność kośc.rozpoczął za pap. Juliusza III (1550-55), z którego poleceniaposłował 1553 do Portugalii; 1557 towarzyszył kard. C. Carafiedo Niderlandów jako jego doradca; 1560...

CASTELLAMMARE di STABIA

Bpstwo w pd. Włoszech(Kampania), sufr. Sorrento, zał. prawdopodobnie w IV w.;istnienie w C. bpstwa już w czasach apost. jest zapewne legendą.

Obecne miasto C. powstało na ruinach staroż. Stabiae, zniszczonego79 przez wybuch Wezuwiusza; najstarsze zabytkichrzęść (epitafia cmentarzyska odkrytego 1878)...