Civitella del Tronto

Civitella del Tronto

Czytaj Dalej

Jak powstawała kopuła na katedrze Maria del Fiore we Florencji?

Filippo Brunelleschi w pomysłowy sposób zbudował wspaniałą kopułę wieńczącą katedrę we Florencji. Dzieło to przyniosło mu w czasach rodzącego się renesansu rozgłos i uznanie; zainspirowało innych twórców, w tym Michała Anioła -konstruktora kopuły w watykań­skiej bazylice św. Piotra. W...

ALBORADA DEL GRACIOSO

Hiszp., 'Poranna pieśń trefnisia', impresjonistyczny utwór fortepianowy z cyklu Miroirs (fr., 'Zwierciadła', 1905) Maurice Ravela.

BERNARDO DEL CARPIO

Na wpół mityczny bohater hiszpański z IX w., ulubiony temat minstreli i Lope de Vegi, który czynom jego poświęcił wiele sztuk.

del CARPINE Giovanni da Pian

1182-1252, Podróżnik włoski, franciszkanin: Groźba najazdów Mongołów (zwanych wówczas w Europie Tatarami, choć było to tylko jedno z plemion mong.) skłoniła papieża Innocentego IV po soborze lyońskim do wysłania 4 poselstw do chana mongolskiego dla nawiązania z nim kontaktu, wejścia w układy i...

DIAZ DEL CASTILLO Bernal

ok. 1492-1581, Konkwistador hiszp., towarzysz i kronikarz Hernana Cortesa z wyprawy w 1519 do Meksyku, której dzieje odmalował w monumentalnym Pamiętniku żołnierza Korteza, czyli Prawdziwej historii podboju Nowej Hiszpanii (1632, wyd. pol. w wyborze 1962), spisanym na starość w Guatemali, żywym i prostym...

ALCÁZAR BALTASAR del

ur. 1530 w Sewilli, zm. 16 I 1606 w Rondzie, Poeta hiszp. Związany z tzw. liryczną szkołą sewilską, odbiegał w swej pogodnej, niekiedy beztroskiej (anakreon-tyki) poezji od melancholijnej liryki mistrzów tej szkoły.

Poezja religijna A. bliska była treścią bogatej liryce hiszp. XV i XVI w., w której...

BARTOLOMEO FRA, Baccio della Porta, właśc. Bartolomeo da Paolo del Fattorino OP

ur. 28 III 1472 we Florencji,zm. 6 lub 31 X 1517 w Pian di Mugnone, Wł. malarz, jedenz najwybitniejszych przedstawicieli dojrzałego flor. renesansu.B. był uczniem C. Rossellego i Perugina; pod wpływemG. Savonaroli wstąpił 1500 do zakonu w Prato;

od 1501 przebywałwe Florencji; po kilkuletniej przerwie w...

BETLEJEMITKI, Siostry Betlejemitki Córki Serca Jezusa, Hermanas Bethlemitas Fijas del Corazón de Jesús

Zgromadzeniezał. 1668 przez betlejemitę (-»- betlejemici 3) Antonia de laCruz i tercjarkę franciszkańską Annę Marię Delgualdo w Antigua(Stara Gwatemala) w celu pielęgnacji chorych kobiet.Miały domy także w Meksyku, Peru i na Kubie; 1820 zostałyskasowane przez hiszp. kortezy;

zdołały jednak ocalić...

BOCAS del TORO

Prałatura samodzielna w RepublicePanamy (na wyspie).

Powstała 17 X 1962 z pn.-wsch. częścidiec. David jako sufragania tejże; zajmuje 8630 km2 i liczy43 500 mieszk., w tym 21 600 katolików, 4 parafie, 12 księżyzak., 12 zakonników, 3 domy zak. żeńskie z 17 siostrami.

 

AAS 55(1962) 923-924; AnPont...

CRUZ del EJE

Diecezja w środk. Argentynie w metropolii Córdoba, utworzona 12 VIII 1963 z części terytorium archidiec. Córdoba.

Zajmuje 47 000 km2 i liczy 200 000 mieszk., w tym 190 000 katolików, 18 parafii, 22 księży diec. i 3 zak., 3 zakonników, 120 sióstr.

 

AAS 56 (1964) 504-506; AnPont...

DELMO, Del Rio MARTIN ANTOINE SJ

ur. 17 V 1551 w Antwerpii, zm. 19 X 1608 w Lowanium, Humanista i teolog.

Zdobywszy znajomość języków klasycznych oraz hebr. i syr. w kolegium w Lierre, studiował retorykę w Collegium Regium Galliarum (późniejsze College de France), filozofię w kolegium w Clermont oraz w Douai i Lowanium, gdzie...

EKWADOR, Republika Ekwadoru, República del Ecuador

Państwo w pn.-zach. części Ameryki Pd. ; zajmuje 270 700 km2 i liczy 7,38 min mieszk. (1979); administracyjnie dzieli się na 20 prowincji; 40% ludności stanowią Indianie, 35% Metysi, 12% biali, 8% Murzyni i Mulaci, 5% inni; katolicyzm wyznaje 91 % ludności, do mniejszości należą protestanci (-> Ameryka...

EZECHIEL MORENO y DIAZ OESA, bł. Moreno del Rosario

ur. 9 IV 1848 w Alfaro (Nawarra), zm. 19 Vm 1906 w Monteagudo (Nawarra).

Do zakonu wstąpił 1864 i przyjął imię E. od MB Różańcowej; od 1870 był misjonarzem na Filipinach; 1871 przyjął święcenia kapł. w Manili; 1885 został przełożonym kolegium w Monteagudo, a 1888 prow, w Kolumbii, gdzie 1893...

GONFALONIERZY, Confraternità del Gonfalone (Confatone)

Bractwo kultowo-charytatywne zał. ok. 1264w Rzymie przy bazylice S. Maria Maggiore, prawdopodobnieprzez św. Bonawenturę, w celu pogłębienia życia rei.chrześcijan, zatwierdzone 1265 przez pap. Klemensa IV,a 1576 podniesione przez pap. Grzegorza XIII do rangi —>arcybractwa z prawem — agregacji.

Pierwotna...

Del

Napis używany w grafice dla oznaczenia narycinie autora rysunku; często sztycharz lub drzeworytnikwykonywał rysunek innego artysty i rozróżniał to w podpisie pod ryciną umieszczając dwa nazwiskaze skrótami: del. i —» sc. lub inv.

(skrót od lac. delineavit 'narysował')

Objaw Finoschietto (signo del salto)

Jednoczesne badanie przedniego wiezadla krzyżowego i uszkodzenia ląkotki.

Wykonanie: Badanie przedniej szufladki w zgięciu stawu kolanowego do kąta 90°.

Interpretacja: Stwierdzenie objawu przedniej szufladki świadczy o uszkodzeniu przedniego wiezadla krzyżowego i przednim przemieszczaniu się kości...

Święty Kasper del Bufalo

Św. Kasper del Bufalo, zakonnik. Po odbyciu studiów teologicznych w Rzymie został kapelanem i kanonikiemkościoła św. Marka. W czasach napoleońskich odmówiwszy przysięgi konstytucyjnej żył na wygnaniuw północnej Italii i na Korsyce. Po upadku cesarstwa wrócił do Rzymu, gdzie głosił misje ludowez taką...

MEDINA DEL RIOSECO, osada w Hiszpanii, na płn. zach. od Valladolid

Gdzie 14 VII 1808 marsz. Bessieres pokonał hiszp. armie gen. Cuesty i Blake'a. Po stłumieniu powstania madryckiego Francuzi starali się opanować sytuację na prowincji, zwłaszcza w płn. Hiszpanii. Bessieres otrzymał zadanie zabezpieczenia komunikacji między Madrytem i Francją przez Burgos. Pod M.d.R...

ORDER ŚWIĘTEGO FERDYNANDA I ZASŁUGI (Ordine di San Ferdinando e del Merito)

Odznaczenie Królestwa Obojga Sycylii, ustanowione 1 IV 1 800 przez Ferdynanda IV. Był to krzyż z sześciopromienną gwiazdą, noszony na wstędze ciemnoniebieskiej z purpurowymi brzegami. Istniały trzy klasy. Dewiza: „Fidei et Merito” („Wierności i zasłudze”).

ZESPÓŁ DEL CASTILLO

Jest to choroba o nie znanej etiologii, której zasadniczymi objawami są: bezpłodność, azoospermia, zwiększone stężenie gonadotropin w surowicy i w moczu. Poza tym nie stwierdza się innych zmian chorobowych, proporcje ciała są zachowane, owłosienie płciowe jest prawidłowe, wynik testu na chromatynę —...