Civitella San Paolo

Czytaj Dalej

San Marino - Informacje ogólne

San Marino jest najstarszą europejską republiką parlamentarną, która powstała w 301 r. N.e..

Najwyższym organem ustawodawczym jest 60-osobowa Wielka Rada Generalna., wybierana na pięć lat. WRG wysłania spośród siebie rząd (Rada Państwa), sprawujący władzę wykonawczą wraz z dwoma kapitanami...

PAVOLINI PAOLO EMILIO

PAVOLINI PAOLO EMILIO ur.

OR SAN MICHELE

Orsanmichele, oratorium we Florencji, wysoki 2-piętrowy budynek, zbud. przez Fr. i Simone Talentich i in. między 1337 i 1404, jako hala zbożowa.

Parter w 1355 przebudowany na kościół. Zewn. ściany ozdobione posągami patronów Arti Maggiori (wielkich gildii) dłuta Ghibertiego, Verrocchia, Giambologny...

PAOLO I FRANCESCA

Paolo and Francesca tragedia wierszem (Londyn 1902) Stephena Philippsa. Symfonia dantejska (1856) Ferenca Liszta; w pierwszej części „andante amoroso" maluje szczęście Paola i Franceski.

SAN GIMIGNANO

(wym. dżiminiąno) Miasto w prowincji Siena w środk. Włoszech, na wzgórzu, jedno z najbardziej interesujących małych miast toskańskich, dających najwierniejszy obraz śrdw. miasta włoskiego. Domy z XIII-XV w. z wieżami obronnymi.

Wg tradycji było tych wież pierwotnie 76, zachowało się 13. W czasie...

de SAN MARTIN Jose

1778-1850, Rewolucjonista płd.-amerykański; w 1779-1811 przebywał w Europie; po odbyciu kampanii przeciw Napoleonowi I w wojsku hiszp. powrócił, aby oddać swe siły rewolucji we własnym kraju.

W 1816 utworzył armię, z którą przekroczył Andy przez przełęcze Los Patos i Uspallata, aby zaatakować...

ACCADEMIA di SAN LUCA

Reale Accademia Romana di San Luca, Akademia Św. Łukasza, zał. 1577 w Rzymie z inicjatywy G. Muziano, zatwierdzona przez pap. Grzegorza XIII bullą z 15 X 1577, a różnymi przywilejami obdarzona przez pap. Sykstusa V i Urbana VIII. Powstała z korporacji hafciarzy, rzeźbiarzy, architektów i malarzy, którzy za...

ANGELITKI, Angeliche di S. Paolo, barnabitki, gwastalki

Żeńskie zgrom, zakonne, zał. ok. 1530 w Mediolanie przez św. Antoniego Maria Zaccaria i Ludovice Torelli z Guastalla; przyjęło regułę św. Augustyna, zatwierdzoną 15 I 1535 przez pap. Pawła III. W 1557 zgrom, zostało zreorganizowane wg wskazań Soboru Tryd., a jego członkinie zobowiązano do zachowania...

BARTŁOMIEJ z SAN CONCORDIO (z Pizy) OP

ur. 1260 w San Concordio k. Pizy, zm. 11 V 1347 w Pizie, Kaznodziejai pisarz teologiczny.

Do zakonu wstąpił 1277; studiował w Bolonii i Paryżu, gdzieuzyskał doktorat z prawa, nast. uczył w Lukce, Florencji i Rzymie;jego najwybitniejsze dzieło De documentis antiquorum(Tr 1601) jest obszernym zbiorem...

BARTOLOMEO FRA, Baccio della Porta, właśc. Bartolomeo da Paolo del Fattorino OP

ur. 28 III 1472 we Florencji,zm. 6 lub 31 X 1517 w Pian di Mugnone, Wł. malarz, jedenz najwybitniejszych przedstawicieli dojrzałego flor. renesansu.B. był uczniem C. Rossellego i Perugina; pod wpływemG. Savonaroli wstąpił 1500 do zakonu w Prato;

od 1501 przebywałwe Florencji; po kilkuletniej przerwie w...

BELLINTANI PAOLO OFMCap

Imię zak. Maciej (z Salò), ur. 29 VI 1535 w Gazzone (Lombardia), zm. 20 VII 1611 w Brescii, wł. kaznodzieja, pisarz ascetyczny.

Do zakonu wstąpił 1552, wykształcenie filoz.-teol. uzyskałw studium zak.; 1560 przyjął święcenia kapł.; 1562-80 wykładałfilozofię i teologię w studiach kapucyńskich; był...

BETANCUR, Bethencourt PEDRO de SAN JOSÉ

ur. 21 III 1626 w Chasma na Teneryfie (Wyspy Kanaryjskie), zm. 25 IV 1667 w Gwatemali, Zał. betlejemitów (3).

Był potomkiem Jeana de Béthencourt, normandzkiego zdobywcy1402 Wysp Kanaryjskich; 1650 udał się do Gwatemali,gdzie ciężkie warunki materialne zmusiły go do korzystaniaz jałmużny w klasztorze...

CAMERINO PAOLO da SJ

ur. ok. 1500 w Camerino(środk. Włochy), zm. 21 1 1560 w Goa, Misjonarz w Indiach.

Do zakonu wstąpił 1540 jako kapłan diec; 1541 z FranciszkiemKsawerym udał się do Goa, gdzie pracował do śmierci.

Zajmował się głównie kształceniem kleru rodzimego w Kolegiumśw. Pawła oraz chorymi, dla których...

CAMPANI GIOVANNI PAOLO SJ

ur. 1542 w Reggio Emilia,zm. 27 IV 1592 w Rzymie, Organizator placówek jez. w Polsce.

Do zakonu wstąpił 1563 w Rzymie i odbył studia filoz.-teol.;1570-81 był mistrzem nowicjatu i rektorem kolegium w Pradzei Brnie; w Pradze założył pierwszy -> alumnat papieski oraz seminariumduch.;

po przybyciu z nuncjuszem...

CHIUSA di SAN MICHAELE, Cluse, Clusinum

Opactwo św. Michała na górze Pirchiriano k. Suzy (Piemont), ośrodek benedyktyńskiej kongregacji.

1. Początki legendarne opactwa podaje kronika klasztoru (MGHSS XXX 2, 959,970); kościół św. Michała, istniejący już w okresie Longobardów, odbudował pod koniec X w. Jan Wincenty, uczeń opata Romualda...

DOMINIK z SAN GEMIGNANO

ur. w San Gemignano (k. Sieny), zm. przed 1436 w Bolonii, Prawnik kanonista.

Był wik. generalnym bpa Modeny, prof. uniw. w Bolonii i audytorem Kamery Apost.; brał udział w synodzie w Pizie. Jego dzieła mało systematyczne i pod względem kryt. często niewystarczające zawierają bogactwo materiału...

ESKURIAL, Escorial, Real Monastero de san Lorenzo el Escorial

Późnorenesansowy zespół architektoniczny (1559-84) u stóp Sierra de Guadarrama (50 km na pn.-zach. od Madrytu), wzniesiony przez króla Filipa II na pamiątkę zwycięstwa oddziałów hiszp. nad franc, w bitwie pod Saint-Quentin 10 VIII 1557 i dlatego poświęcony św. Wawrzyńcowi Diakonowi; kompleks zabudowań, z...

FERRETTI PAOLO USB

ur. 3 XII 1866 w Subiaco,zm. 23 V 1938 w Bolonii, muzykolog.

Po wstąpieniu do zakonui złożeniu profesji 1884 w Subiaco studiował teologięw kolegium S. Anselmo w Rzymie, po czym przyjął święceniakapł.; 1900-13 był opatem w Torrechiara k. Parmy, 1913został prof. Pontificio Istituto di Musica Sacra w...

FIORE, Flore, San Giovanni in Fiore (Kalabria)

Opactwomacierzyste niezależnej kongr. benedyktyńskiej powstałejw wyniku reformy cystersów przeprowadzonej przez Joachimaz Fiore.

1. O p a c t w o - pod wezw. św. Jana założył 1188 (lub1189) Joachim z Fiore (po rezygnacji z urzędu opata w Santa Maria di Corazzo) w celu realizacji eremickiegoi d e a ł u...

FIORETTI, Fioretti di san Francesco

Wybór legend oFranciszku z Asyżu zaczerpniętych z wcześniejszego tekstułac. Actus beati Francisa et sociorum eius (prawdopodobnieautorstwa brata Ugolino da Santa Maria in Montegiorgio) pochodzącychz XIII w., kontynuowanych anonimowo w X I V w.

Oprócz 53 wybranych rozdziałów z Actus (tłumaczonychprzez...