Civitas. Studia z filozofii polityki

Czytaj Dalej

CZYM JEST FILOZOFIA POLITYKI?

Następnie nie wiem po co autor zamieszcza kilka argumentów przemawiających za tym, że nauki społeczne realizowane w swej dzisiejszej formie są bez sensu (określa to jako pozytywistyczne słabości nauk społecznych): Jest rzeczą niemożliwą badać wszelkie ważne zjawiska społeczne ...

Filozofia polityki.

wolnośc zrzeszania się z zastrzezeniem że swobody te nie przynoszą szkody innym • przeciwnik rzadów absolutystycznych • dopuszczał odejści od nieingerencji państwa; przyjemności nie są równe; • wolność - indywidualna odrębność jednostki; • konflikt między interesem jednostki ...

Filozofia polityki ściąga z notatek i streszczenie podręcznika do fiozofii polityki, do prof. Szlachty to jest to co najwazniejsze

zaslona niewiedzy, ta sama tresc można interpretowac na wiele sposobow -lad normatywny ustala kazda z jednostek i wszystkie zarazem poprzez tworzenie zasad sprawiedliwosci -twierdzi ze już w stanie pierwotnym ustalane są zasady spawiedliwosci -II ...

APPEASEMENT - polityka ustępstw

wprowadził wojska do Pragi i zajął całą Czechosłowację, udowodniło autorom appeasementu, że oparli swoją politykę na niereal­nych założeniach i otworzyli Niem­com drogę do podboju Europy.

FILOZOFIE ANTYCZNE - SOKRATES

  −  był nauczycielem Platona −  głosił on absolutyzm i intelektualizm etyczny −  dobro, cnotę i szczęście utożsamiał z prawdą −  jego dewiza to: „Poznaj samego siebie” −  podkreślał świadomość własnej niewiedzy: „Wiem, że nic nie wiem” −  środki poznania to: żywy dialog, zbijanie ...

FILOZOFIE ANTYCZNE - PLATON

Założył szkołę w Atenach nazwaną „Akademią od gaju Akademosa”.

FILOZOFIE ANTYCZNE - ARYSTOTELES

−  uznawany za najwybitniejszego myśliciela starożytności −  jego działalność obejmowała niemal wszystkie dziedziny wiedzy −  założył szkołę filozoficzną w Atenach −  twierdził, że każda rzecz jest bytem złożonym z materii i formy kształtującej materię −  postawił ...

LITERATURA STAROŻYTNEGO RZYMU - FILOZOFIA HORACJANIZMU

Od stoików wziął rozum i umiar jako główne kryteria w korzystaniu z dóbr materialnych. Należy żyć zgonie z otaczającą nas naturą.

FILOZOFIE - ŚW. AUGUSTYN

Człowiek jako istota znajduje się między bytami wyższymi (aniołami) a niższymi (zwierzętami). Bóg ⇒ anioły - człowiek - zwierzęta. Człowiek jest dobry i zły jednocześnie.

FILOZOFIE - ŚW. TOMASZ

        ↑   Bóg          } istota najdoskonalsza              anioły       \ czysta              święci       / inteligencja ...

FILOZOFIE - ŚW. FRANCISZEK

Wiara powinna być radosna, prosta i wypływać z miłości.

FILOZOFIE - RACJONALIZM

Uważał, ze celem poznania jest myślenie. Człowiek poznaje prawdę o świecie za pomocą myślenia.

FILOZOFIE - EMPIRYZM

Twierdził, ze prawdziwe jest to co można sprawdzić za pomocą doświadczenia.

FILOZOFIE - ATEIZM

Ateizm wypływał z racjonalizmu.

FILOZOFIE - DEIZM

Założenie o istnieniu jedynie Boga jako stwórcy i początku świata.

FILOZOFIE - HUMANITARYZM

Zwracał uwagę na godność człowieka, a równość i braterstwo uznawał za zasadę niepodważalną.   Oświecenie „odkryło” człowieka, który stał się centrum zainteresowania filozofii, nauki, sztuki i polityki.

FILOZOFIE - „TABULA RASA”

John Locke twierdził, że człowiek urodził się jak czysta tablica i w ciągu swojego życia zapisuje tą tablicę (korzystając z rozumu, doświadczenia).

FILOZOFIE - UTYLITARYZM

Celem jednostki miało być dobro ogółu.

FILOZOFIE - SENSUALIZM

Źródłem wiedzy są wrażenia zmysłowe, są odbiciem rzeczywistości.

FILOZOFIE - RELATYWIZM

Teoria względności.