Civita Castellana

Czytaj Dalej

CIVITA CASTELLANA — ORTE — GALLESE

Diecezja we Włoszech zależna bezpośrednio od Stolicy Apost.; jest kontynuacją istniejącego bpstwa Faleri (obecnie bpstwo tytuł.), którego stolicę w IX w. przeniesiono do Civita Castellana; formalnie erygowano diecezję Civita Castellana 990; 1437 przyłączono do niej diec. Orte (eryg. w VII w.), a 1805...

CIVITA CASTELLANA, m. w środk. Włoszech

Gdzie 4 XII 1798 wojska franc. rozbiły armię neapol. Istotną rolę odegrał tu 2 bat. Legii Polskiej pod komendą Józefa Chłopickiego (1000 żoł.), który wsparł oddziały gen. Championneta i przełamał ugrupowanie wojsk przeciwnika. Zdobyto 15 dział, 30 jaszczy amunicyjnych, 4 chorągwie i sztandary, 3...