Civil law

Czytaj Dalej

Kultura common law

Nazwa common law, dosłownie prawo powszechne, oznacza prawo jednolite, zunifikowane w skali kraju. Różni się ono zarówno od prawa zwyczajowego, jak i prawa stanowionego. Z nazwą common law związała się bardzo ściśle nazwa equity- słuszność, a zasadnicze różnice między common law a pozostałymi...

HIBERNENSIS COLLECTIO, Irish Collection of Canon Law

Irl. kolekcja prawa kan., powstała ok. 700 w Irlandii,której autorstwo przypisuje się Teodorowi z Canterbury i —>Adamnanowi.

H.c. zawiera teksty Pisma św. (zwł. ST), fragmenty dziełojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześc. (Orygenes, Grzegorzz Nazjanzu, Bazyli Wielki, Augustyn, Grzegorz I Wielki,Hieronim)...

Grimm's Law, Verner's Law

There are two major laws, which describe the evolution of consonants between Proto-Indo-European and European languages.They are known as Grimm's law and Verner's law. Grimm's law was first stated in 1822 by Yacob Grimm, the elder of the brothers Grimm. It was the first non-trivial systematic sound change discovered in linguistics; its formulation was a turning point in the development of linguistics, enabling the introduction of a rigorous methodology to historical linguistic research.

A-law

Procedura kompandowania (zawierająca kom- pander i ekspander) zgodna z rekomendacjami ITU-T zawartymi w G.711 oraz G.723. Procedury A-law są stosowane w europejskich 30-kanałowych systemach modulacji PCM 30/32 o przepływności 2 Mb/s, w celu uzyskania pożądanej charakterystyki kompresji dla przekazów przez...

LDTV (Law Definition Television)

LDTV (Law Definition Television) - standard telewizyjny o małej rozdzielczości obrazowej 352 punkty x 288 linii, formacie obrazu 4:3 i przepływności strumienia bitów danych ok. 1,5 Mb/s (odpowiadająca rejestracji VHS).

M-Law

M-Law - standard kodowania głosu PCM, także kompresji i ekspansji wg charakterystyki korekcyjnej typu li, używany w Japonii i Ameryce Północnej.

LAURISTON Jacques-Alexandre-Bemard Law, markiz de (1 II 1768 - 11 VI 1828), gen. i dyplomata franc.

Ur. w Pondichery w Indiach Franc., syn gen. 1784 uczeń paryskiej szkoły wojsk., 1785 ppor., 1793-1794 walczył w Armii Północy. 1800 adiutant pierwszego konsula, bił się pod Marengo, 1801 wysłany z misją do Kopenhagi, potem do Londynu z ratyfikowanymi warunkami pokoju, przyjęty entuzjastycznie przez...