Cividate al Piano

Cividate al Piano

Czytaj Dalej

AL ARAF

Al Araaf poemat (1829) tytułowy drugiego zbiorku poezji Edgara Allana Poe, gdzie poeta opisuje narodziny cudownej, przeczystej gwiazdy; natchnieniem autora było odkrycie przez Tycho de Brahe w 1572 supernowej (w gwiazdozbiorze Kasjopei), którą astronom nazwał Al Araaf.

AL - AZHAR

Meczet w Kairze (970-72) ze sławną medresą (muzułm. uniwersytetem teol.-prawniczym) założoną w 988, będącą od tego czasu gł. ośrodkiem nauki muzułm.; arab., 'najjaśniejsza', jeden z tytułów Fatimy (zob.).

AL SIRAT

W legendzie muzułmańskiej most z ziemi do Raju, ostry jak miecz, cieńszy niż włos, rozpięty nad ognistą czeluścią Piekła; stopa niewierzących pośliźnie się na nim i spadną w ogień; wierzący przekroczą go pewnie i bez trudu.

AL TAIR

al ta'ir 'latacz, ptak'.

al - AZHAR

Uczelnia arabska przy meczecie al - Azhar, z 972 r.

BADR AL - BUDUR

W Opowieści o Ala ad-Dinie i zaczarowanej lampie (zob.

Al - FATIHA

): „Chwała Allahowi, władcy świata, Litościwemu, Miłosiernemu, królowi w Dniu Sądu!

Al-istisna

Data dostawy w przypadku salam musi być uzgodniona w momencie podpisywania kontraktu, co nie jest wymagane przy al-istisna</div> <google>ban728g</google> Al-istisna w nowoczesnej bankowości islamskiej Banki islamskie stosują instrument finansowy, zwany al-istisna al-tamwili, składający się z dwóch osobnych kontraktów.

ZAJN AL - ASNAM

Bohater Opowieści o Zajn al-Asnamie z Baśni z 1001 nocy (zob. Zwierciadło (Zajna al-Asnama).

ALEKSANDRIA, Al - Iskandarijja

zbudowane przez Kleopatrę Cezareum), teatr Dionizosa, gimnazjum, palestra oraz sławne -> Muzeum Aleks. Antonini, Le chiese cristiane neU'Egypto dal IV al IX secolo, Acg 20(1940) 129-208; E.

ALHAZEN, Ibn al - Hajtham

ur. 965 w Basrze, zm. 1038 w Kairze, Matematyk i fizyk, członek tajnego stow. —> Ichwan as-Safa, znany także jako autor oryginalnego dzieła o optyce, przetłumaczonego w XII w. na język łac. przez Gerarda z Kre-mony De aspectibus seu Perspectiva, do którego nawiązywali R. Grosseteste, R. Bacon, Witelon oraz...

ASZARI al

Uczeń mutazylickiego teologa al-Dżubbaja, działał w Basrze i Bagdadzie.

AZHAR al

al-Dżami al-Azhar, wyższa uczelnia arab. 1338), autor podręcznika Talchis al--Miftah, do którego komentarz Al-Mutawwal napisał Sad ad--Din at-Taftazani (zm. w dzienniku „Al-Wakai al-Misrijja" (wydarzenia egip.

BAHRAJN, al - Bakrayn

rozpoczęły działalność w poł.

DONGOLA, Dunkula al - Aczuz

Abu Saliha i al-Makriziego.

DŻAMAL ad - DIN al - AFGHANI

przeniósł się do Anglii, a potem do Francji, gdzie od 1884 wydawał pismo „Al-Urwa al-Wuthka" (Nierozerwalna więź). Al-Radd ala--ddahrijjin (Odpowiedź materialistom). Ahmad, Zuama al-Islah fil-asr al-hadith, K 1948, 59-120; H.

EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu

Państwo w pn.-wsch. Afryce, graniczące na zach. z Libią, na pd. z Sudanem, na wsch. z Izraelem; granicę pn. stanowi M. Śródziemne, a wsch. — M. Czerwone. Zajmuje 1,001 min km2 (w tym 34 815 km2 ziemi uprawnej) i liczy 38 min mieszk. (1976). Ponad 90% ludności żyje w dolinie i delcie Nilu, gdzie średnia...

EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - RELIGIA STAROŻYTNA

nieszczęść, zsyłanych przez rozgniewanych bogów; jeśli choroby i nieszczęścia trudno było powiązać z popełnieniem grzechu, uważano je za skutek czynu sprzecznego z nieznanym życzeniem bóstwa albo za wynik działania złych duchów bądź siły tajemnej tkwiącej w różnych przedmiotach. Junker, Das Wesen der altägyptischen Religion, Z 1949; J.

EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA

(-»• Afryka II A); szybko rozwinęło się organizacyjnie i pogłębiło doktrynalnie (-* Aleksandria 12,-»- aleksandryjska filozofia, -*• aleksandryjska szkoła egzegetyczna), wytworzyło własną liturgię {-*• aleksandryjska liturgia) i wydało wielu pisarzy (np.

EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - KOŚCIOŁY UNICIUE

Kościół melchicki -*• Aleksandria (II B 1). Kościół ormiański -+ Aleksandria (II C 2). i podlega patriarsze w -> Antiochii (II C 1); w jego imieniu rządzi wikariusz rezydujący w Aleksandrii; 1930 liczył 2000 wiernych.