Ciudad de los Ángeles (metro w Madrycie)

Ciudad de los Ángeles (metro w Madrycie)

Czytaj Dalej

Los Angeles & surroundings

The biggest port in the world-Marina del Ray-is a symbol of wealth.

El dia de los muertos

Este resumen dedicado a la celebración del Da de Muertos tiene el propósito de acercar a nińos y adultos con la idea de la muerte, para que la vayan aceptando como parte inevitable de la vida humana, conocer cómo algunas culturas antiguas tambin hacan ritos sobre la muerte; y fortalecer el carcter desde el punto de vista religioso.

Człowiek w konfrontacji z losem - główny problem literatury XXw. Zbierz argumenty za lub przeciw temu twierdzeniu.

Zainteresowanie budzą reakcje więźniów na wizyty rodzin kolegów, delikatność, czułość, z jaką o tych spotkaniach mówią. Po całym dniu rozmyślań podejmuje decyzję.

Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

 

II wojna światowa spowodowała głębokie zmiany polityczne, ale także i zasadnicze zmiany duchowe i psychiczne ludzi żyjących w czasach hitleryzmu. Powstał nowy...

Jak rozumiesz słowa motta "Ludzie ludziom zgotowali ten los" ?

Z perspektywy każdego z nich wojna ta wyglądała jakby trochę inaczej, w rezultacie jednak dla każdego stanowiła pewien istotny przełom w życiu i na każdej z tych osób wojna wywarła większe lub mniejsze piętno swojego okrucieństwa, skłaniając ich ku refleksji nad prawdziwością zawartych w motcie słów, że "ludzie ludziom zgotowali ten los".

Zmagania z losem w literaturze.

W granicach możliwości sam decyduje o sobie. Z małego bezradnego chłopca stał się młodym mężczyzną, który radzi sobie w każdej sytuacji.

Udowodnij na podstawie wybranych utworów słowa Kasprowicza: "Bom kochał najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga"

Jego poezja ewoluowała poprzez naturalizm, modernizm, dekadentyzm, by powrócić do symbolicznej harmonii z naturą. Co by było gdyby o nich zapomniał i zagłębił się w dekadentyzm, modernizm, katastrofizm bez oparcia na naturze?

Literatura współczesna wobec otaczającej rzeczywistości, o zmaganiu się człowieka z losem, ze złem, ocalająca człowieczeństwo.

Główny bohater powieści, dr Rieux, wie, że chociaż nie uda mu się pokonać epidemii dżumy, to jednak decyduje się na walkę, staje po stronie słabszych, chorych. Trud i wysiłek, który będzie podejmował każdego dnia, pozostanie dla niego jedyną drogą ocalenia własnego człowieczeństwa.

ARMEE DE L'AIR - francuskie siły powietrzne

Poprawa tego stanu, która nastąpiła w końcu de­kady, była już spóźniona. Armee de 1'Air dysponowała 740nowoczesnymi myśliwcami i ok.

FFI (Forces Francaises de 1'lnterieur) - francuskie siły wewnętrzne

Jeana-Marie de *Lattre de Tassigny, która jako Armee B wylądowała w południo­wej Francji.

GAULLE CHARLES de (1890-1970) - polityk

Mówił: „Ja, generał de Gaulle, znaj­dujący się obecnie w Londynie, wzywam francuskich oficerów i żoł­nierzy, inżynierów i robotników, specjalistów w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego, którzy znajdują się lub w przyszłości znajdą się na tery­torium brytyjskim, do nawiązania kontaktu ze mną.

HORTHY de NAGYBANYA MIKLÓS (1868-1957) - admirał

Próbo­wał przeciwstawiać się presji nie­mieckiej, nasilającej się w latach trzydziestych i utrzymywać popraw­ne stosunki z państwami demokracji zachodniej.

JOUBERT DE LA FERTE PHILIP (1897-1965) - generał

Brytyjski oficer, od czerwca 1941 r. był szefem Dowództwa Obrony Wybrzeża (Coastal Command). Do tego czasu samoloty Coastal Command zniszczyły tylko dwa niemieckie okręty podwodne, nato­miast do lutego 1943 r., gdy Joubert przeszedł na stanowisko inspektora generalnego *RAF, liczba zniszczo­nych U-bootów...

LECLERC PHILIPPE właśc. Jacques Philippe de Hauteclocąue (1902-1947) - marszałek

Charles'a de *Gaulle,a. , wysłany przez de Gaulle'a na Daleki Wschód, podpi­sał jako reprezentant Francji akt ka­pitulacji wojsk japońskich.

MOSQUITO, De Havilland - samolot

Brytyjski samolot, uznany za jeden z najbardziej wszechstronnych sa­molotów II wojny światowej, po­wstał w zakładach De Havilland, które rozpoczęły prace projektowe w 1938 r.

PZL.37 ŁOŚ - samolot

Polski bombowiec, jeden z najlep­szych tego typu pierwszego okresu wojny, został skonstruowany w la­tach 1934-35 przez inż. Jerzego Dą­browskiego. Pierwszy prototyp PZL.37/1 oblatano dopiero 13 gru­dnia 1936 r. W drugim prototypie PZL.37 III wprowadzono istotne zmiany: m.in. zainstalowano silniki o większej...

GERMAINE DE STAËL

Teoretyk epoki romantyzmu. Zafascynowana tym co tajemnicze. Literaturę dzieliła ze względu na położenie geograficzne. Wykreowały się dwie postawy: 1.  aktywna, chętna do radykalnych zmian, energiczna 2.  bierna, pesymistyczna, charakteryzująca się ucieczką od rzeczywistości

GERMAINE DE STAËL

Teoretyk epoki romantyzmu. Zafascynowana tym co tajemnicze. Literaturę dzieliła ze względu na położenie geograficzne.

Wykreowały się dwie postawy:

1.  aktywna, chętna do radykalnych zmian, energiczna

2.  bierna, pesymistyczna, charakteryzująca się ucieczką od rzeczywistości

ALFRED DE MUSSEL

Napisał utwór „Spowiedź dziecięcia wieku”.