Ciuchcia (czasopismo)

Czytaj Dalej

CHARAKTERYSTYKA CZASOPIŚMIENNICTWA W EPOCE OŚWIECENIA - tytuły czasopism

• „Merkuriusz Polski” Pierwsze polskie pismo - 1661, wchodziło tylko przez 7 miesięcy.

•  „Monitor” Wzorowany na angielskim „Spectatorze”. Pierwszy redaktor to Stanisław Bohomolec. Zamieszczał tam swoje artykuły także Ignacy  Krasicki. Monitor ukazywał zacofanie polski, żądał reform, walki z ciemnotą i...

Podstawowe narzędzia kształtujące wizerunek firmy - Czasopisma firmowe

Czasopisma firmowe wykorzystywane są do komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem i są adresowane albo do pracowników firmy - tzw. czasopismawewnętrzne, albo do środowiska zewnętrznego - tzw. wydawnictwa zewnętrzne.

Ponieważ niezwykle istotne znaczenie w kształtowaniu wizerunku firmy mająjej...

Życie umysłowe i kulturalne w Polsce epoki oświecenia (teatr, czasopisma, szkolnictwo, malarstwo, mecenat króla)

Rozwinięte kraje Europy promieniowały swoimi prądami umysłowymi na pozostałe kraje europejskie. W XVIII wieku Francja i Anglia były ośrodkami życia umysłowego całego kontynentu. Epokę oświecenia nazywa się też wiekiem filozoficznym, bo pionierami nowych prądów byli uczeni, filozofowie i publicyści...

Zasady znakowania książek i czasopism

Dla książek i czasopism zarezerwowano w systemie kodów kreskowych prefiksy:

978 – książki

977 – wydawnictwa ciągłe (periodyki)

W przypadku czasopism stosuje się jeszcze dodatkowy krótki kod tzw. „add-on” – zawierający informację o numerze czasopism lub seryjnym.

Książki są oznaczone tzw. numerem...

CHATA, Czasopismo ludowe ku nauce i rozrywce dla starszych dzieci

CHATA, Czasopismo ludowe ku nauce i rozrywce dla starszychdzieci, dwutygodnik dla czytelnika lud. i młodzieży,wyd. we Lwowie 1870-86 (wraz z mies. dodatkiem „Nowiny")pod red. B. Kalickiego, nast. O. Hołyńskiego i Z. Świtelnickiego.Pismo o charakterze wstecznym i klerykalno-dewocyjnym,konkurowało z...

EPOKA, czasopismo społ.-kult

EPOKA, czasopismo społ.-kult, wyd. w Warszawie 1932-33 jako tygodnik (red. i wydawca J. Wasowski) oraz 1936-39 (red. H. Lukrec), najpierw jako dwutygodnik, później 3 razy w miesiącu. E. programowo dystansowała się od ugrupowań partyjnych i określała się jako niezależny posterunek myśli humanitarnej...

EXLIBRIS, czasopismo

EXLIBRIS, czasopismo poświęcone bibliofilstwu i wiedzy o książce, wyd. nieregularnie 1917-29 (7 roczników), początkowo we Lwowie (zał. przez F. Biesiadeckiego), od 1922 w Krakowie, jako organ Tow. Miłośników Książki; tematyka hist.-lit. pojawia się z objęciem redakcji przez K. Piekarskiego (1925)...

KAMENA, czasopismo

KAMENA, czasopismo zał. w Chełmie 1933 jako miesięcznik poet. i wyd. tamże do 1939, od 1945 w Lublinie (do 1949 druk. miejsce wyd.: Chełm), po przerwie (1949-52) wznów. 1952 jako kwartalnik społ.-kult. ZLP, 1955 mies., od 1957 dwutygodnik społ.-kult., w dalszym ciągu pismo lub. oddziału ZLP. Twórcami...

KATOLIK, czasopismo wyd. na Pomorzu i na Śląsku

KATOLIK, czasopismo wyd. na Pomorzu i na Śląsku 1868-1931, zał. przez J. Chociszewskiego w Chełmnie jako ilustr. pismo rei. dla ludu, ukazujące się 3 razy w miesiącu. W początkowym okresie dominowały w K. artykuły i powiastki rel., hist., przyr., ze względów polit. uwzględniano w tematyce jedynie...

KLEKA, czasopismo społ.-kult.

KLEKA, czasopismo społ.-kult., wyd. 1937-39 w Wejherowie, początkowo jako dwutygodnik, 1939 tygodnik; wydawca i red. nacz. F. Schróder, 1939 także E. Ogórek i J.R. Rąbca, młodzi wejherowscy literaci-Kaszubi. Program pisma przewidywał przeciwdziałanie niem. dywersji na Pomorzu (gadzinówka „Przyjaciel Ludu...

KŁOSY. Czasopismo Ilustrowane Tygodniowe

KŁOSY. Czasopismo Ilustrowane Tygodniowe, tygodnik lit., nauk. i artyst., wyd. w Warszawie 1865-90. Założycielem, wydawcą i red. odpowiedzialnym był S. Lewental, współred. A. Pług (od 1875). W skład zespołu red. 1865 weszli: K.W. Wójcicki (do 1879) F.H. Lewestam (do 1878), M. Chrzanowski, W. Ostrowski...

KOCYNDER. Czasopismo wesołe-górnośląskie

KOCYNDER. Czasopismo wesołe-górnośląskie. Wychodzi, kiedy chce i może, czasopismo humoryst.-satyr., wyd. kolejno w Mikołowie, Bytomiu i Katowicach 1920-22, przez Poł. Komisariat Plebiscytowy; współzał., później red. J. Przybyła. Charakter K. ukształtował przede wszystkim —> S. Ligoń, który (pod j...

KONTRASTY, czasopismo społ.-kult.

KONTRASTY, czasopismo społ.-kult., wyd. w Białymstoku od 1968 (pocz. jednodniówka, nast. kwartalnik, od 1969 miesięcznik) jako organ Białostockiego Tow. Kultury, red. przez K. Marszałek-Młyńczyk (do 1974), K. Krzyżagórskiego (1974-79) i D. Sidorskiego (1980). W skład kolegium wchodzili w różnych...

KRONIKA EMIGRACJI POLSKIEJ, czasopismo

KRONIKA EMIGRACJI POLSKIEJ, czasopismo, wyd. w Paryżu nieregularnie 1834 (od 3 IV) - 1839 (t. 1-8), red. przez S. Kunatta i K. Bronikowskiego, nast. K.B. Hoffmana i K. Sienkiewicza (właściwy red. 1836-38), polit. organ obozu A. J. Czartoryskiego, który przewodniczył Komitetowi Red. (istniał do 1837), w...

KULTURA ROBOTNICZA, czasopismo społ.-kult.

KULTURA ROBOTNICZA, czasopismo społ.-kult., wyd. w Warszawie od lutego 1922 do maja 1923 pod red. J. Hempla i J. Herynga przez Zw. Organizacji Kult.-Oświat. „Kultura Robotnicza", początkowo jako dwutyg., 1923 tygodnik. Powst. z inicjatywy KPRP, była jej legalnym organem, głosiła program organizowania i...

LEWAR, czasopismo społ.-lit.

LEWAR, czasopismo społ.-lit., wyd. w Warszawie 1933-36, pocz. jako dwutyg., od września 1935 miesięcznik. Powst. z inspiracji KPP, red. przez zespół, w którego imieniu jako red. odpowiedzialni i wydawcy występowali B. Gottheil i nast. (od marca 1934) E. Pietruszewski. W rozprawach kryt. D. Hopensztanda...

LEWĄ MARSZ, konspiracyjne czasopismo społ.-lit.

LEWĄ MARSZ, konspiracyjne czasopismo społ.-lit. lewicy socjalistycznej, wyd. w Warszawie nieregularnie od listopada 1942 do grudnia 1943 przez organizację Pol. Socjalistów, a następnie RPPS, pod red. T. Głowackiego. Do współpracowników należeli m. in, S.R. Dobrowolski, B. Hertz, J.N. Miller, M. Grabowski...

LIBERUM VETO, czasopismo poświęcone satyrze polit., lit. i artyst.

LIBERUM VETO, czasopismo poświęcone satyrze polit., lit. i artyst., wyd. w Krakowie, później (z powodu konfiskat) we Lwowie, od marca 1903 do stycznia 1905, początkowo 3 razy w miesiącu, nast. nieregularnie (1903 ukazały się nry 1-29; 1904 nry 1-18; 1905 nr 1); zał. przez J.A. Kisielewskiego; wydawcami...

LINIA, czasopismo awangardy lit.

LINIA, czasopismo awangardy lit., wyd. w Krakowie od maja 1931 do czerwca 1933 (ogółem 5 nrów); red. przez J. Kurka, przy współpracy J. Brzękowskiego i J. Przybosia, potem także M. Czuchnowskiego L. miała wypełnić lukę powstałą po zawieszeniu organu Awangardy Krak., —> „Zwrotnicy''. Dawała wyraz...

LIPA, konspiracyjne czasopismo satyr.

LIPA, konspiracyjne czasopismo satyr., wyd. w Warszawie od października 1940 do marca 1941 przez zespół pod kier. K. Gorzkowskiego (pseud. Andrzej, Godziemba), pod red. A. Kobyłeckiego. Współpracowali z pismem m. in.: T. Hollender, L. Staff, K. Wigura-Kobyłecka. Pismo nosiło podtytuł-motto: „Wesołe...