City Toruń

Czytaj Dalej

City of Kraków

During the Middle Ages, Krakow was a safe, rich, fortified city surrounded by walls with 55 towers (fragments of the city fortification have been preserved to this day).

My favourite city

The city is small but very nice. It isn't an industrial city, so the air is very clean and if you want to keep fit you can go jogging on the promenade every day.

Toruń (j.ang)

The treaties of 1411 and 1466 signed in the city placed the Teutonic Knightsunder Polish rule. In 1595 and 1645 religious synods were held in the city.

Big city or a village

In a big city there are many sport clubs and facilities like swimming pools, tennis courts, pitches, but there are too few places for children and teenagers, where they could run or walk - only in big districts (housing estates) there are playgrounds and in the centre of a city there is usually a park.

Co to jest ICE (Inter City Express)?

Niemiecki superekspres ICE (Inter City Express) odniósł wyjątkowy sukces.

The CITY

siti) Pierwotne centrum komunalne Londynu rządzone przez Lorda Mayora, mila kwadratowa przestrzeni zajęta niegdyś przez rzymskie miasto Londinium, scena Wielkiego Pożaru Londynu z 1666, który spalił przeszło połowę City, a po którym Sir Christopher Wren odbudował jego 52 kościoły łącznie z katedrą św.

TORUŃ i jego związki z literaturą polską

TORUŃ, miasto woj. nad Wisłą. Lokowany przez Krzyżaków 1233 na terenie dawnej osady pol., stanowił T. ważny ośrodek handlowy dzięki położeniu na skrzyżowaniu dróg lądowych. Od XIII w. należał do Hanzy. Rozwój gosp. miasta zahamowała częśc. pod koniec XIV w. konkurencja Gdańska i Krakowa oraz...

MARINA CITY

(wym. sjti) Dwie wieże mieszkalne wys. 180 m, 61-piętrowe, o przekroju kołowym, w centrum Chicago na brzegu Chicago River, zbud. przez Bertranda Goldberga; na niższych piętrach usługowych zbud. spiralnie i pozbawionych okien - parking, na wyższych - restauracje, bary i kawiarnie, supermarket, teatr...

TORUŃ

Miasto nad Wisłą wśród Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, stolica województwa, jedno z najpiękniejszych i najbogatszych w zabytki miast polskich, ośrodek naukowo-kulturalny (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), miejsce urodzenia M. Kopernika, Samuela Bogumiła Lindego i*Fryderyka Skarbka. Miasto lokowane przez...

BENIN CITY

Diecezja w Nigerii eryg. 18 IV 1950, sufr.Lagos; powstała z eryg. 1884 prefektury apost. Niger Górny(zamienionej 1918 na wikariat apost. Nigeria Zach., który od1943 nosił nazwę Asaba-Benin) ;

zajmuje 22 246 km2 i liczy1,4 min mieszk., w tym 159 140 katolików, 23 parafie, 22 księżydiec. i 38 zak., 41...

BOISE CITY

Diecezja w Stanach Zjedn. (stan Idaho)eryg. 2 5 VIII 1893 jako sufr. Portland, utworzona z wikariatuapost. Idaho.

Pracę mis. rozpoczął tu 1840-41 P.J. de Smet SJ, a 1842 dwajjego współbracia Nicolas Point i Charles Huet założyli pierwsząplacówkę mis.; 1868 utworzono wikariat apost. Idaho; diecezjazajmuje...

DODGE CITY

Kansas City; terytorium diecezji należało 1850-77 do wikariatu apost.

City

Termin ang. oznaczający miasto, wyróżnionesiedzibą biskupstwa lub specjalnymi przywilejami;centrum wielkiego miasta o funkcjach gł. adm.-finansowych;w USA - miasto, rządzone przez prezydenta i korporację; we Francji (cite) - miasto najwyższej rangilub najstarsza część niektórych miast.(ang...

Describe two areas of the town or city you live in which are very different from each other, and explain why they are so different.

In the Old City, in contrast with the New City, people live in big houses and the Old City has not got as many health centers, schools, restaurants, shops and other facilities as the New City. On the other hand the New City, compared to the Old City is much more crowded.

Compare living in the city center. Lliving on the outskirts of a city.

To conclude, it appears that life in a big city a mixed blessing. However, it is up to each of us to decide whether to live in a city center despite its problems, or to stay away from it despite its attractions.

The Honorary citizens of city Jawor

Now his bakery assures over 200 workplaces in our small city.

Casablanca city. Charakterystyka

If anything in Casablanca should fit the Casablanca of Bergman and Bogart, it should be the old city. The climate of city is hot and arid, high temperatures is here common.

DAS VERHAELTNIS ZWISCHEN ELTERN UND SCHUELER IN DER SCHULE MEINER ELTERN (LETZTE EREIGNISSE IN TORUŃ)

Am .................. (wstawić datę) findet in meinem Haus eine leidenschaftliche Diskussion statt. Meine Mutter und mein Vater (beide 45 Jahre alt) haben die Schule in ....... (data) und ....... (data) beendet. Beide denken, dass der Arzt heilen, Fahrer fahren und Lehrer – lehren sollen. Und wenn ein Lehrer mit dem Lehren nicht zurechtkommen kann, ist er ein schlechter Lehrer. In der Klasse meiner Mutter war es alltglich, dass ein Schler zum Direktor der Schule ging, wenn er sich ...

Toruń

Opasane murami miasto stanowiło doskonale zorganizowany kompleks dwóch dzielnic - Starego i Nowego Miasta, ale jedynie rodziny kupieckie i bogatsi mieszkańcy Starego Miasta mieli nieograniczony dostęp do rzeki, od czego zależała pomyślność handlu.

Niewiele jest miast w Polsce, które mogłyby poszczycić...

Toruń

Miasto nad Wisłą, we wschodniej części Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej, na granicy Ziemi Chełmiń­skiej i Kujaw. W 199 7 wpisane na listę Świa­towego Dziedzictwa Kul­tury UNESCO. Siedziba samorządu województwa. Ważny węzeł drogowy i kolejowy. 206 tys. mieszkańców. Miasto lokowane w 1233 przez Wielkiego...