City High

Czytaj Dalej

City of Kraków

During the Middle Ages, Krakow was a safe, rich, fortified city surrounded by walls with 55 towers (fragments of the city fortification have been preserved to this day).

High School of Horrors

My high school career could be an interesting study of profiles. Although I encountered many types, only four of them, among teachers, are interesting. What do you think about school where most of the instructors can be defined as madmen, schizophrenic, or indifferent? Do not worry there were some that fall under...

My favourite city

The city is small but very nice. It isn't an industrial city, so the air is very clean and if you want to keep fit you can go jogging on the promenade every day.

Big city or a village

In a big city there are many sport clubs and facilities like swimming pools, tennis courts, pitches, but there are too few places for children and teenagers, where they could run or walk - only in big districts (housing estates) there are playgrounds and in the centre of a city there is usually a park.

Co to jest ICE (Inter City Express)?

Niemiecki superekspres ICE (Inter City Express) odniósł wyjątkowy sukces.

The CITY

siti) Pierwotne centrum komunalne Londynu rządzone przez Lorda Mayora, mila kwadratowa przestrzeni zajęta niegdyś przez rzymskie miasto Londinium, scena Wielkiego Pożaru Londynu z 1666, który spalił przeszło połowę City, a po którym Sir Christopher Wren odbudował jego 52 kościoły łącznie z katedrą św.

MARINA CITY

(wym. sjti) Dwie wieże mieszkalne wys. 180 m, 61-piętrowe, o przekroju kołowym, w centrum Chicago na brzegu Chicago River, zbud. przez Bertranda Goldberga; na niższych piętrach usługowych zbud. spiralnie i pozbawionych okien - parking, na wyższych - restauracje, bary i kawiarnie, supermarket, teatr...

BENIN CITY

Diecezja w Nigerii eryg. 18 IV 1950, sufr.Lagos; powstała z eryg. 1884 prefektury apost. Niger Górny(zamienionej 1918 na wikariat apost. Nigeria Zach., który od1943 nosił nazwę Asaba-Benin) ;

zajmuje 22 246 km2 i liczy1,4 min mieszk., w tym 159 140 katolików, 23 parafie, 22 księżydiec. i 38 zak., 41...

BOISE CITY

Diecezja w Stanach Zjedn. (stan Idaho)eryg. 2 5 VIII 1893 jako sufr. Portland, utworzona z wikariatuapost. Idaho.

Pracę mis. rozpoczął tu 1840-41 P.J. de Smet SJ, a 1842 dwajjego współbracia Nicolas Point i Charles Huet założyli pierwsząplacówkę mis.; 1868 utworzono wikariat apost. Idaho; diecezjazajmuje...

DODGE CITY

Kansas City; terytorium diecezji należało 1850-77 do wikariatu apost.

HIGH CHURCH, High Church Party

Kierunek w Kościeleanglik. (—> anglokatolicyzm) akcentujący pierwotną ipowsz. tradycję chrześcijaństwa; ukształtował się w XVII w.jako odpowiedź na postulaty nurtu purytańskiego i kalwińskiego(—» anglikański Kościół I 2, V).

H.Ch. uznaje wczesnochrześc. genezę struktur i apost...

City

Termin ang. oznaczający miasto, wyróżnionesiedzibą biskupstwa lub specjalnymi przywilejami;centrum wielkiego miasta o funkcjach gł. adm.-finansowych;w USA - miasto, rządzone przez prezydenta i korporację; we Francji (cite) - miasto najwyższej rangilub najstarsza część niektórych miast.(ang...

Comparison of the navigational rights of foreign vessels in the EEZ with that of the high seas

My task is to compare the navigational rights of foreign vessels in the Exclusive Economic Zone and that of the high seas. At first I?d like to define what its EEZ. Generally a state's EEZ extends to a distance of 200 nautical miles (370 km) out from its coast, but it is of course less if the distance between two states baselines is less than 400 miles. The EEZ overlaps the contiguous zone (between 12 to 24 miles from baseline. But we have to remember that not all states have contiguous zone ...

Describe two areas of the town or city you live in which are very different from each other, and explain why they are so different.

In the Old City, in contrast with the New City, people live in big houses and the Old City has not got as many health centers, schools, restaurants, shops and other facilities as the New City. On the other hand the New City, compared to the Old City is much more crowded.

High culture and pop culture

CULTURE generally refers to patterns of human activity and the symbolic structures that give such activities significance and importance. It includes codes of manners, dress, language and religion. Culture is manifested in music, literature, lifestyle, food, painting and sculpture, theater and film. Although some scholars identify culture in terms of consumption and consumer goods as in high culture, low culture. In practice, culture refers to elite activities such as museum-caliber art and ...

Compare living in the city center. Lliving on the outskirts of a city.

To conclude, it appears that life in a big city a mixed blessing. However, it is up to each of us to decide whether to live in a city center despite its problems, or to stay away from it despite its attractions.

The Honorary citizens of city Jawor

Now his bakery assures over 200 workplaces in our small city.

Casablanca city. Charakterystyka

If anything in Casablanca should fit the Casablanca of Bergman and Bogart, it should be the old city. The climate of city is hot and arid, high temperatures is here common.

HDB-3 (High Density Bipolar-3)

HDB-3 (High Density Bipolar-3) - pseudoternarny kod transmisyjny stosowany w łączach międzycentralowych ze zwielokrotnieniem PCM 30/32 (2 Mb/s), zbliżony w funkcjach do bipolarnego kodu transmisyjnego AMI (Al- ternate Mark Inversion).

HDLC (High Level Data Link Control)

HDLC (High Level Data Link Control) - zorientowany bitowo protokół transmisji synchronicznej warstwy łącza danych w modelu odniesienia ISO/OSI, transportujący w trybie dupleksowym ramki HDLC w rozległych połączeniach dwupunktowych lub wielopunktowych. Protokół HDLC jest nadrzędny w stosunku do SDLC i...