City Business Center (Bratysława)

City Business Center (Bratysława)

Czytaj Dalej

Business Process Reengineering (BPR)

  Business Process Reengineering (BPR) - jedna z najnowocześniejszych metod usprawniania organizacji i zarządzania polegająca na radykalnym przeprojektowaniu procesów w przedsiębiorstwie  w celu poprawy osiąganych wyników (koszty, jakość).

KOMPUTEROWE ASSESSMENT CENTER

Z perspektywy 5 lat ich doświadczeń można uznać, że owa populacja była reprezentatywna dla środowiska zarządzających polskimi firmami, można zatem ze stosunkowo dużym prawdopodobieństwem pokusić się o wyciąganie z opisanego assessment center nawet pewnych wniosków w skali bezwzględnej.

RODZAJE FRANCHISINGU - Business format franchising

W przypadku business format franchising (franchising koncepcji działalności) franchisobiorca korzysta nie tylko z produktów i oznaczeń handlowych franchisodawcy, ale z kompletnej koncepcji prowadzenia działalności gospodarczej opracowanej przez franchisobiorcę zawierającej zazwyczaj plan marketingowy, podręcznik operacyjny, standardy operacyjne i procedury kontroli jakości (np.

City of Kraków

Benefiting from its geographical location, Krakow aims at becoming the meeting place of many cultures and nations, successfully claims its position as a Central European metropolis, a city of culture, art and science.

My favourite city

The city is small but very nice. It isn't an industrial city, so the air is very clean and if you want to keep fit you can go jogging on the promenade every day.

What should business women wear?

Although sometimes it is good to know what clothes are expected to be worn by business women. To sum up a modern business woman should wear comfortable and smart clothes, which make her look competent and qualified.

Big city or a village

In a big city there are many sport clubs and facilities like swimming pools, tennis courts, pitches, but there are too few places for children and teenagers, where they could run or walk - only in big districts (housing estates) there are playgrounds and in the centre of a city there is usually a park.

Should business women get married?

Businesswoman is a normal person like all of us and if she wants to get married she can do it. I think that businesswoman should get married because every human being wants to have family, children, to have somebody when she will be old.

Proszę omówić zadania i korzyści wykorzystania Call Center w kontaktach z klientami

Zadania:

Aktywna sprzedaż

Wsparcie przedstawicieli handlowych

Wsparcie wysyłki bezpośredniej

Badania rynkowe

Aktualizacje danych osobowych

Obsługa kampanii promocyjnych i informacyjnych

Korzyści:

Zwiększenie sprzedaży

Tańsza sprzedaż

Bezpośredni...

Co to jest ICE (Inter City Express)?

Niemiecki superekspres ICE (Inter City Express) odniósł wyjątkowy sukces. W oparcia fote­li I klasy wmontowane są odbiorniki TV, natomiast specjalny wagon obsługi handlowej zawiera pełne centrum komunikacyjne (możliwości telekonferencji oraz różne serwisy informacyjne).

The CITY

siti) Pierwotne centrum komunalne Londynu rządzone przez Lorda Mayora, mila kwadratowa przestrzeni zajęta niegdyś przez rzymskie miasto Londinium, scena Wielkiego Pożaru Londynu z 1666, który spalił przeszło połowę City, a po którym Sir Christopher Wren odbudował jego 52 kościoły łącznie z katedrą św.

MARINA CITY

180 m, 61-piętrowe, o przekroju kołowym, w centrum Chicago na brzegu Chicago River, zbud.

Business Process Outsourcing

Charakterystyka

Zgodnie ujęciem przedstawionym przez P. Bendora - Samuela 2004 zastosowanie BPO ma umożliwić zwiększanie wartości przedsiębiorstwa - zleceniodawcy dla udziałowców. Zastosowanie takiego typu outsourcingu związane jest z przekazaniem usługodawcy pewnego wyodrębnionego procesu oraz z...

Business intelligence

Charakterystyka Business Intelligence (Inteligentne Systemy Wspomagania Biznesu)należą do grupy systemów informacyjno - decyzyjnych.

Call center

Wielu sprzedawców w firmach posiadających call center zbytnio polega na umówionych w ten sposób spotkaniach, udając się na nie w błędnym przekonaniu, ze teraz wystarczy już tylko sprzedawać, jednak zdarza się i tak, że spotkania umówione przez call center nie doprowadzają do oczekiwanych transakcji.

Portal Business Intelligence

Charakterystyka Portal Business Inteligence jest to miejsce integracji różnorodnych zasobów wiedzy takich jak aplikacje, informacje oraz uslugi WWW. Nowoczesne portale są połączeniem idei Business Intelligence, pracy zespołowej, podejmowania decyzji oraz zarządzania treścią.

Sieć Business Intelligence

Charakterystyka Przypuszcza się, iż dalszy rozwój systemów Business Inteligence będzie zmierzał w kierunku Sieci Business Intelligence. W takim modelu bardzo ważne jest budowanie sieci eksporterów, dzielenie się wiedzą, rozwój dobrych praktyk, wzorców biznesowych oraz centrów kompetencyjnych.

ROCKEFELLER CENTER

Budynki zajęte przez studia NBC (National Broadcasting Company) i część rozrywkową nazywane są Radio City.

BENIN CITY

Diecezja w Nigerii eryg. 18 IV 1950, sufr.Lagos; powstała z eryg. 1884 prefektury apost. Niger Górny(zamienionej 1918 na wikariat apost. Nigeria Zach., który od1943 nosił nazwę Asaba-Benin) ;

zajmuje 22 246 km2 i liczy1,4 min mieszk., w tym 159 140 katolików, 23 parafie, 22 księżydiec. i 38 zak., 41...