Citrus bergamium

Czytaj Dalej

CITRUS

Gr. Kitros (pn. Grecja), dawne bpstwo w metropolii Tesalonika w prowincji rzym. Macedonia I; powstałe w IX w. ; od końca XIV w. bpstwo tytularne;

bpami tytularnymi C. byli bpi pomocniczy chełmscy Abraham Śladkowski (1622-43) i Mikołaj Świrski (1645-76); obecnie jest tu prawosł. bpstwo rezydencjalne.

 

W...

Mandarynki – citrus nobilis andr. (citrus reticulata bl.)

Spis treści Charakterystyka roślin cytrusowych Systematyka Mandarynka – pochodzenie Budowa Uprawa Podział mandarynek Przechowywanie Piśmiennictwo Charakterystyka roślin cytrusowych Rośliny z rodzaju Citrus należą do rodziny rutowatych (Rutaceae) są to rośliny wiecznie zielone, średniej wielkości drzewa czasami krzewy. Rosną w klimacie subtropikalnym rzadziej tropikalnym. W klimacie subtropikalnym przechodzą dwa okresy wzrostu (pierwszy wzrost wczesnowiosenny, drugi ...