Cité (metro w Paryżu)

Cité (metro w Paryżu)

Czytaj Dalej

BIBLIOTEKA POLSKA w Paryżu

BIBLIOTEKA POLSKA w Paryżu, najstarsza i najbogatszabiblioteka pol. poza granicami kraju. Powstała 1838 pod auspicjamiTow. Literackiego, późniejszego —> Towarzystwa Hist.-Lit., pod którego zarządem pozostawała do 1893; do organizatorównależeli J. U. Niemcewicz, A. J. Czartoryski, K. Sienkiewicz- kierownik...

CITE

(wym. sitę) Wyspa na Sekwanie (Ile de la Cite), która była zalążkiem Paryża; znajdują się tam m.in. katedra Notre Dame de Paris, Pałac Sprawiedliwości, Śainte-Chapelle, Conciergerie; z fr., 'miasto; nąjstarsza dzielnica miasta fr.'.

SZTUKA, miesięcznik poświęcony sztukom plast. i poezji, wyd. w Paryżu

SZTUKA, miesięcznik poświęcony sztukom plast. i poezji, wyd. w Paryżu, 1904-05; red. A. Potocki, kierownik artyst. i wydawca W. Granzow. Zamierzeniem red. było ukazanie odkrywczości i znaczenia pol. malarstwa i rzeźby na tle nowoczesnych kierunków sztuki europejskiej. Celowi temu służyły art. o...

TOWARZYSTWO HISTORYCZNO-LITERACKIE W PARYŻU

TOWARZYSTWO HISTORYCZNO-LITERACKIE W PARYŻU, do 1854 Towarzystwo literackie w Paryżu, stowarzyszenie polit.-kult. działające 1832-93. Założone 29 IV 1832 przez grupę emigrantów (m. in. J. Bem, L. Plater, T. Morawski), postawiło sobie za cel „zbierać i ogłaszać materiały tyczące się dawnego...

METRO - GOLDWYN - MAYER

Amer. koncern filmowy w Hollywood powstały w 1919 z połączenia Metro Pictures Corporation i Goldwyn Company, oraz od 1924 Louis B. Mayer Pictures; zob. też Lew.

Rewolucja ludowa w Paryżu

 

12 lipca 1789 – wiadomość o usunięciu przez króla ministra Neckera powoduje wzburzenie ludu, dzień później zorganizowano komitet w stolicy i gwardię mieszczańską

14 lipca 1789 – wtargnięcie ludu do Bastylii (kierował nią Launay) w celu zdobycia broni dla gwardii, uwolniono przy tym siedmiu...

Pierwsi mistrzowie franciszkańscy w Paryżu

Franciszkańscy szarzy bracia osiedlili się nie tylko w Oksfordzie. Bardzo wcześniezapuścili też korzenie w Paryżu, z tego środowiska wyszedł później św. Bonawentura.Paryską szkołę franciszkańską inaugurował Aleksander z Hales.

Pierwsi mistrzowie franciszkańscy w Paryżu - Aleksander z Hales

Urodził się około 1185 r. w Hales Owen, a zmarł 21 sierpnia 1245 r. Studiowałw Paryżu na wydziale sztuk, a p o t em teologii. Został magistrem UniwersytetuParyskiego i jako profesor wstąpił w 1230 r. do franciszkanów. W ten sposóbfranciszkanie zyskali w Paryżu katedrę. Aleksander w chwili wstąpienia do...

Pierwsi mistrzowie franciszkańscy w Paryżu - Jan z La Rochelle

Bezpośrednim uczniem i następcą Aleksandra na katedrze w Paryżu był urodzonyokoło 1200 r. Jan z La Rochelle (de Rupella), (OFM, f l 2 4 5 r.). Podążałon tak wiernie drogą wyznaczoną przez Aleksandra, że nie wyszedł niemal pozadokonania swego mistrza.

Napisał, najsławniejszą spośród swoich dzieł...

Pierwsi mistrzowie dominikańscy w Paryżu

Poznaliśmy bliżej środowisko oksfordzkie, a po części paryskie. Widzimy, żeobok potężniejącej infiltracji arystotelizmu utrzymuje się, a nawet stopniowoodradza augustynizm. Dzisiaj patrzymy na zakon kaznodziejski przez pryzmatśw. Tomasza i tomizmu, ale uprawiając historię filozofii, musimy odtworzyć...

Misjonarze i seminarium w Paryżu

Kongregacja Rozkrzewiania Wiary starała się wysyłać na misje kapłanów diecezjalnych. Aprobowaławięc powstałe (1646) w Neapolu zgromadzenie kapłanów dla misji (Congregazione delle ApostolicheMissioni), które znalazło znaczną liczbę kandydatów, ale miało różnorodne trudności z wysłaniem ich dokrajów...