Ciśnieniomierz

Czytaj Dalej

Ciśnieniomierz - definicja

Ciśnieniomierz – narzędzie pomiarowe służące do mierzenia ciśnienia w płynach (cieczach, gazach lub parach). Zależnie od ciśnienia odniesienia, któremu przypisano wartość 0, rozróżnia się: ciśnieniomierze absolutne (ciśnieniem odniesienia jest próżnia), np. barometry, próżniomierze;...

Zerowowanie manometru, podział ciśnieniomierzy ze względu na zasadę działania oraz ze względu na rodzaj mierzonego cisnienia

Wyzerowanie manometru kompensacyjnego: zawory zbiornika ustawić w położeniu otwartym; wypoziomować mikromakrometr kompensacyjny; obracając głowicą usatwić ruchomy zbiornik na wysokości 0,00; śruba regulacyjną ustawić zbiornik w takim położeniu aby w lusterku uzyskać obraz dwóch trójkątów stykających się wierzchołkami; odczytać lo na skali mikromanometru z rurką pochyła. Podział ciśnieniomierzy ze względu na zasadę działania: a) cieczowe:pizometr, barometr ...