Ciśnienie atmosferyczne

Ciśnienie atmosferyczne — O m e n iewarstwy pow ietrza n a jednostkę pow ierzchni;m ierzy się za pom ocą - » barom etrów rtęciowychlub m etalow ych, czyli -»aneroidów . Jak o ciśnienienorm alne przyjęto ciśnienie warstwy pow ietrzan a poziom ie m orza, w szerokości geograficznej45% przy tem peraturze 0 'C...

Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe

Prawie w 5% wszystkich przypadków nadciśnienie tętnicze jest spowodowane zwężeniem tętnicy nerkowej, co prowadzi do wzmożonego wydzielania reniny wskutek hipoperfuzji nerki.

U osób młodszych zwężenie tętnicy nerkowej wynika najczęściej z dys-plazji, natomiast u chorych po 50 roku życia wiodącą...

Jakie są objawy nadciśnienia?

Objawy nadciśnienia często są nieznaczne, a czasem w ogóle ich brak, i kiedy dojdzie do ujawnienia problemu, bywa, że uszkodzenia są już bardzo poważne. Ewentualne objawy obejmują omdlenia, obrzęki łydek, zadyszkę, zawroty głowy, krwawienie z nosa lub nawet niewielki udar. Choć żaden z wymienionych...

Wodozbiór, rezerwuar, wieża ciśnień

Budowla,często ozdobna, ze zbiornikiem do gromadzeniawody na wysokości, która pozwala rozprowadzaćją pod ciśnieniem do zdrojów, fontann,kaskad i in. urządzeń wodnych w założeniachogrodowych; czasami pod względem formy byłato okazała budowla.

Zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego

zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego; bóle głowy z wymiotami, bradykardią, zmianami zastoinowymi na dnie oczu, a w okresie późniejszym także: z zaburzeniami oddechu, widzenia i świadomości.

Mierzenie ciśnienia ocznego tonometrem aplanacyjnym

Pacjent badany jest w pozycji siedzącej, po uprzednim znieczuleniu oka jak przy tonometrii impresyjnej, ale z dodatkiem barwnika - fluoresceiny. Pacjent siada przy lampie szczelinowej, w którą wmontowany jest tonometr. Następnie opiera głowę i czoło o podpórki, patrząc na wprost na specjalny wskaźnik. Oczy...