Ciśnienie krytyczne

Ciśnienie krytyczne

Czytaj Dalej

„LALKA” - Krytyczny obraz arystokracji

Arystokracja ma poczucie odrębności i wyższości nad resztą społeczeństwa. Gardzi ludźmi niższego stanu, jest niezdolna do żadnej produktywnej pracy. Arystokraci prowadzą próżniaczy tryb życia, zajmują się grą w karty, wyścigami konnymi, rodzinnym swataniem i intrygami, składają sobie wizyty...

"Lalka" Boleslwa Prusa - powiesc realizmu krytycznego

Powiesc "Lalka" nalezy do nurtu realizmu krytycznego, gdyz przedstawia zgodnie z rzeczywistoscia obraz spoleczenstwa polskiego, a zjawiska ujemne poddaje krytyce.

Krytyczna filozofia I. Kanta

Badania nad sferą mentalną (umysłem), przeprowadzone przez brytyjskich empirystów, stworzyły podwaliny, pod jeszcze bardziej skomplikowane badania myśliciela z Królewca, I. Kanta (XVIII/XIX). Dotyczyły one m.in. teoretycznych podstaw wszelkich nauk (zwł. zakresu przedmiotowego tychże nauk), warunków...

Współczesne teorie chrystologiczne - Krytyczne spojrzenie na chrystologię tradycyjną

Pod adresem tradycyjnej chrystologii wysuwa się trzy zarzuty: esencjalizmu, wertykalizmu i dualizmu. Czynią to zasadniczo wszystkie nowe kierunki teologiczne.

Zarzut "esencjalizmu" dotyczy spekulowania nad wewnętrzną konstytucją osoby Jezusa Chrystusa, bez uwzględnienia jego historiozbawczego znaczenia...

Krytyczny obraz polskiego społeczeństwa w „Dziadach cz.III”

W świetle sceny IV - Salon Warszawski

Towarzystwo przy stoliku:

- rozmawiają w języku francuskim

- reprezentują go Hrabia, Francuz, dwie damy, dwóch literatów, Jenerał, Szambelan, Sztabsoficer.

- mówią o sprawach błahych takich jak urządzanie przyjęć, dobrym ubiorze, przepuchu.

- Interesuje ich...

Ciśnienie atmosferyczne

Rozkład temperatur na powierzchni Ziemi bezpośrednio wpływa na ciśnienie atmosferyczne, czyli siłę, z jaką słup powietrza naciska na jednostkę powierzchni w wyniku swego ciężaru. Ciepłe powietrze jest lekkie, stąd nad obszarami silnie nagrzanymi unosi się do góry, przez co zmniejsza się jego nacisk...

Rozkład ciśnienia na Ziemi

Dążność powietrza do wyrównywania różnic ciśnienia powoduje, że wyże baryczne słabną, niże natomiast wypełniają się. Mimo tego procesu w rozkładzie ciśnień na Ziemi można wyróżnić strefy obniżonego lub pod­wyższonego ciśnienia utrzymujące się na danym obszarze przez dłuższy okres czasu...

Zmiana temperatury i ciśnienia w głębi Ziemi

Przesuwając się od powierzchni Ziemi w kierunku jej jądra, notowane są wyraźne zmiany temperatury i ciśnienia.

Powierzchnia Ziemi nagrzewana jest przez Słońce, co decyduje o zróżni­cowaniu termicznym powierzchni w zależności od szerokości geograficz­nej. Dobowe zmiany temperatur wywołane tym...

KONIEC STULECIA: FILOZOFIA KRYTYCZNA W NIEMCZECH. WOLFF I FILOZOFIA XVIII WIEKU W NIEMCZECH

Filozofia Oświecenia uzyskała w Niemczech odrębną postać: stanęła na stanowisku nie empiryzmu, lecz racjonalizmu. Była dziełem Wolffa i jego szkoły. Ten niemiecki racjo­nalizm odbiegł znacznie od tego, który w poprzednim stuleciu panował w krajach romań­skich. Przez swą dogmatyczność i...

Krytyczny realizm

Krytyczny realizm stanowi rozwinięcie teorii strukturacji. Krytyczny realizm ukazuje schemat relacji podmiot- struktura jako teorię działania politycznego.

Krytyczna teoria modernizacji - teoria uzależnienia

W latach sześćdziesiątych uczeni, głownie z Ameryki Łacińskiej, krytykowali teorię modernizacji wskazując, że przyczyny zacofania krajów Trzeciego Świata należy szukać w strukturze dominacji krajów zachodnich nad innymi krajami. Stąd nazwa- teoria uzależnienia. Dominacja dotyczyła zarówno stosunków...

Krytyczna teoria modernizacji - Rewizja teorii

Po ostrej fali krytyki zainteresowanie teorią modernizacji zmalało i odrodziło się dopiero w latach dziewięćdziesiątych.

Okres przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych był szczególnie istotny dla badaczy i teoretyków zmiany społeczno-politycznej. Doszło do globalizacji gospodarki...

Krytyczna teoria modernizacji - Empiryczne uzasadnienie teorii

Francis Fukuyama przyjął jako podstawę i jednocześnie przypomniał teorię modernizacji w swojej pracy Koniec historii. Fukuyama twierdzi, że technologia nieustannie prowadzi w kierunku rynkowych form zarządzania gospodarką. Jego zdaniem istnieje, empirycznie stwierdzona, „niezwykle silna korelacja” między...

Krytyczna teoria modernizacji - Nowoczesność i tradycja

Jednym z podstawowych założeń teorii modernizacji jest przejście od tradycjonalizmu do nowoczesności, czyli samoczynny wzrost ekonomiczny gwarantujący regularność produkcji i konsumpcji, uczestnictwo w życiu publicznym[wikipedia].

Tradycja i nowoczesność w teorii modernizacji są z reguły umiejscawiane...

STRES KRYTYCZNYCH WYDARZEŃ ŻYCIOWYCH, MECHANIZMY ZARADCZE I POMOC - Krytyczne wydarzenie, stres życiowy

Z punktu widzenia bliższych i dalszych konsekwencji wydarzenie krytyczne może być oceniane jako korzystne, rozwojowe (wy­grany konkurs, awans) i jako niekorzystne (bycie ofiarą przemocy i na­znaczoną społecznie).

STRES KRYTYCZNYCH WYDARZEŃ ŻYCIOWYCH, MECHANIZMY ZARADCZE I POMOC - Społeczne i psychologiczne konsekwencje kataklizmów i katastrof

Przynależność do odpowiedniej warstwy może decydować o tym, że ludzie są z „natury" mniej lub bardziej narażeni na krytyczne wydarzenia (ścieżka C), a pojedyncze osoby przez swoje doświad­czenia życiowe i uczestnictwo w kulturze (historii) wykazują zróżnicowaną wrażliwość na szkodliwe działanie wydarzeń.

STRES KRYTYCZNYCH WYDARZEŃ ŻYCIOWYCH, MECHANIZMY ZARADCZE I POMOC - Stres traumatyczny

Zespół stresu pourazowego został wprowadzony do klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM-IV w 1980 roku pod nazwą Post Traumatic Stress Disorders - PTSD, choć ten typ zaburzeń reaktywnych i psychogennych znany był też w psychopatologii wcześniej. W klasyfikacji ICD-10 jest to zaburzenie oznaczone F 43 i...

STRES KRYTYCZNYCH WYDARZEŃ ŻYCIOWYCH, MECHANIZMY ZARADCZE I POMOC - Zjawiska kryzysowe

Możemy mówić o reak­cjach kryzysowych, kryzysach rozwojowych i emocjonalnych, krytycznych wydarzeniach.

PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE ASPEKTY POMOCY W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH I TRAUMATYCZNYCH

Można by się zastanowić, co czyni pracę z osobami z doświadczeniem traumy i kryzysu tak odmienną. Wydaje się, że jest to poziom obciążenia, jaki niesie ze sobą praca w ośrodkach pomocy i interwencji w kryzysie oraz praca w służbach ratowniczych. Ten poziom obciążenia wynika z tego, że psycholog...

PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE ASPEKTY POMOCY W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH I TRAUMATYCZNYCH - Wsparcie społeczne - wybrane zagadnienia

Przypomnijmy, że wsparcie funkcjonalne definiujemy jako: rodzaj interakcji społecznej, która zostaje podjęta przez jednego lub obu uczestników w sytuacji problemowej, trudnej, stresowej, krytycznej; • w toku tej interakcji dochodzi do wymiany emocji, informacji, instrumen­tów działania i dóbr materialnych; • wymiana ta może być jednostronna lub dwustronna, a kierunek „dawca--biorca" może być stały lub zmienny; • w ...