Ciśnienie dynamiczne

Czytaj Dalej

Ogarnięcie wszystkich ludzi ze względu na naturę - Włączenie dynamiczne

Pomiędzy włączeniem statycznym (ontologicznym) i moralnym istnieje włączenie dynamiczne.

Ciśnienie atmosferyczne

Rozkład temperatur na powierzchni Ziemi bezpośrednio wpływa na ciśnienie atmosferyczne, czyli siłę, z jaką słup powietrza naciska na jednostkę powierzchni w wyniku swego ciężaru. Ciepłe powietrze jest lekkie, stąd nad obszarami silnie nagrzanymi unosi się do góry, przez co zmniejsza się jego nacisk...

Rozkład ciśnienia na Ziemi

Dążność powietrza do wyrównywania różnic ciśnienia powoduje, że wyże baryczne słabną, niże natomiast wypełniają się. Mimo tego procesu w rozkładzie ciśnień na Ziemi można wyróżnić strefy obniżonego lub pod­wyższonego ciśnienia utrzymujące się na danym obszarze przez dłuższy okres czasu...

Zmiana temperatury i ciśnienia w głębi Ziemi

Przesuwając się od powierzchni Ziemi w kierunku jej jądra, notowane są wyraźne zmiany temperatury i ciśnienia.

Powierzchnia Ziemi nagrzewana jest przez Słońce, co decyduje o zróżni­cowaniu termicznym powierzchni w zależności od szerokości geograficz­nej. Dobowe zmiany temperatur wywołane tym...

Podaj przykłady składowania dynamicznego

Składowanie dynamiczne: • Regałowe: o W regałach przepływowych, o W regałach okrężnych, o W regałach przesuwnych, o W regałach przejezdnych.

Dzieci z układu ryzyka - Statyczne i dynamiczne podejście do pomagania dzieciom ryzyka

Cechą podejścia dynamicznego jest szersze ujęcie funkcjonowania dziecka - na tle procesu jego rozwoju i spojrzenie na problem jednocześnie z trzech perspektyw czasowych:  teraźniejszości – analiza problemu na tle związku „dziecko – otoczenie” czyli jak dziecko radzi sobie z problemem wykorzystując posiadane zasoby i wsparcie ze strony otoczenia, przeszłości – analiza genezy problemu czyli jaka droga doprowadziła do ...

Nieświadomość dynamiczna - ujęcie psychoanalityczne

- świadomość - odnosi się do zjawisk, które cały czas sobie uświadamiamy - przedświadomość - zdarzenia, które mogą stać się przedmiotem świadomego myślenia, jeśli się na nich skupimy - nieświadomość - zjawiska, z których nie zdajemy sobie sprawy, a które mogą stać się przedmiotem świadomego myślenia jeśli zajdą szczególne okoliczności Nie wszystkie elementy nieświadomości znajduj a się w niej pod wpływem wyparcia i ...

Czynniki dynamiczne stanowiące podstawę dążeń ludzkich i rozwoju osobowości (dążenie do mocy, poczucie niższości)

Człowiek dąży do doskonałości, do mocy. Na początku to dążenie wyraża się poprzez chęć bycia agresywnym (pierwotnie to dążenie miało wymiar agresji). Na ogół , gdy człowiek porównuje się z innymi widzi swoje gorsze strony, w efekcie czuje się gorszy i chce poprawić swój stan, chce być lepszym...

Dynamiczne elementy osobowości – potrzeby, presje, wartości w teorii Murraya

Podstawowe pojęcia to: potrzeba, presja, temat, integrat potrzeby i wektor wartości.

Potrzeba wg Murraya to konstrukt hipotetyczny, który reprezentuje siłę występującą w określonej okolicy mózgu. Jest to siła o nieznanej naturze fizykochemicznej. Siła ta organizuje zachowanie: percepcję, apercepcję...

Cechy dynamiczne w interpretacji R. Cattella

Cattella jest jawną dynamiczną zmienną, obserwowalnym przejawem podstawowej struktury dynamicznej. Sentymenty są ważnymi nabytymi strukturami dynamicznymi o charakterze cech.

Podaj przykłady asymetrii funkcjonalnej i dynamicznej

Wielkość przejawów asymetrii dynamicznej zależy od rodzaju czynności zawodowych, rodzaju obciążeń wysiłkiem fizycznym, np.

Z jakich obiektów są zbudowane dynamiczne struktury danych?

Dynamiczne struktury danych budowane są z dwóch głównych rodzajów obiektów: zmiennych kluczowych i dodatkowych (przechowujących odpowiednie dane) zmiennych wskaźnikowych (wskazujących na kolejne elementy tych struktur, lub przechowujące wartość NIL) Rozróżniając dokładniej wyróżniamy: 1.

Na czym polega metoda algorytmiczna zwana „programowaniem dynamicznym”?

Przykładem zastosowania metody „dynamicznej” jest algorytm wyszukiwania najkrótszej ścieżki łączącej dwa wskazane punkty na płaszczyźnie – grafie skierowanym (problem strudzonego wędrowca).

Co to jest ciśnienie krwi?

Ciśnienie krwi pompowanej przez serce jest różne w różnych tętnicach i tętniczkach. Najwyższą wartość, zwaną ciśnieniem skurczowym, osiaga przy skurczu serca, potem stopniowo obniża się do minimalnego poziomu, ciśnienia rozkurczowego, przed rozpoczęciem następnego skurczu. Zatem ciśnienie krwi...

Co to jest nadciśnienie krwi i jakie powoduje zagrożenia?

Zbyt wysokie ciśnienie krwi może być spowodowane przez guz nadnercza, ponieważ dochodzi wtedy do wydzielania nadmiernej ilości adrenaliny. Adrenalina, wydzielana przez gruczoły nadnerczy umieszczone na nerkach, pobudza serce, podnosi ciśnienie krwi i przyspiesza jej krążenie w mięśniach. Chociaż...

Jaki jest wpływ zmiany ciśnienia na ciecze i gazy?

Zwykle mówi się, że woda zamarza w temperatu­rze 0°C, a wrze w 100°C, jednak jest to prawdą jedynie! dla normalnego ciśnienia atmosferyczne­go. Zmiana ciśnienia zmienia także temperaturę w jakiej woda zmienia stany skupienia. Zwięk­szenie ciśnienia obniża temperaturę topnienia lodu, czy też...

Czym jest ciśnienie krwi?

Problemy z ciśnieniem krwi znane są wielu ludziom i należą do poważniejszych przyczyn złego stanu zdrowia. Regularny pomiar ciśnienia pozwala wcześnie zauważyć niepokojące objawy, a stosowana kuracja zwykle nie przeszkadza w prowadzeniu normalnego życia. W czasie pomiaru ciśnienia krwi odczytujemy...

Jak mierzyć ciśnienie krwi?

Lekarze i pielęgniarki mierzą ciśnienie krwi za pomocą tak zwanego ciśnieniomierza. Wokół ramienia pacjenta owija się gumowy mankiet, który następnie zostaje nadmuchany. Dzięki temu duża tętnica w przedramieniu zostaje ściśnięta, a przepływ krwi na chwilę zatrzymany. Następnie powoli wypuszcza...

Czym jest niskie ciśnienie krwi - niedociśnienie?

Niskie ciśnienie krwi - niedociśnienie - raczej nie sprawia poważniejszych problemów, o ile nie jest objawem rzadkiego zaburzenia zwanego chorobą Addisona. Osoba z niedociśnieniem może mieć zawroty głowy albo nawet zemdleć, jeśli gwałtownie wstanie. Dzieje się tak dlatego, iż odruchy dostosowujące...

Czym jest wysokie ciśnienie krwi - nadciśnienie?

Wysokie ciśnienie krwi - nadciśnienie - może powodować poważne problemy. Przejściowe podwyższenie ciśnienia po wysiłku fizycznym czy stresie, które szybko powraca do stanu normalnego, rzadko bywa powodem do niepokoju. Z drugiej strony długotrwałe nadciśnienie w poważny sposób obciąża serce i...