Ciśnienie

Ciśnienie

Czytaj Dalej

Nadciśnienie tętnicze - żywienie

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE Co to jest nadciśnienie tętnicze? Nadciśnienie tętnicze jest chorobą układu krążenia, w której w naczyniach tętniczych panuje zwiększone ciśnienie krwi. Nadciśnienie tętnicze jest chorobą przewlekłą, która podlega długotrwałemu leczeniu. O nadciśnieniu tętniczym mówimy wówczas gdy podczas kilkakrotnych pomiarów, dokonywanych w spoczynku, ciśnienie przekracza wartości graniczne uznane za prawidłowe. Za wartość graniczną uznaje się ...

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób układu krążenia. Dane epidemiologiczne wskazują, że w Polsce, podobnie jak w wielu krajach rozwiniętych, nadciśnienie tętnicze występuje u 10—20% dorosłej populacji. Niekorzystny wpływ podwyższonego ciśnienia na ustrój wyraża...

Nadciśnienie tętnicze

Częstość występowania pierwotnego nadciśnienia tętniczego u osób starszych szacuje się na około 70% w populacji powyżej 70. rż. Kryteria rozpoznawania nadciśnienia u osób starszych nie odbiegają od przyjętych dla młodszych osób dorosłych. Według WHO nadciśnienie tętnicze rozpoznajemy przy...

Niszczenie drobnoustrojów metodą wysokich ciśnień

Niszczące działanie wysokich ciśnień na drobnoustroje wykazał B. Hite już w 1899 r. Poddawał on mleko ciśnieniu 680 MPa w temperaturze pokojowej w ciągu 10 min i stwierdził, że liczba żywych drobnoustrojów w mleku zmniejszyła się z 107 do 101—! O2. Również mięso poddane ciśnieniu 540 MPa w temp...

Nadciśnienie pierwotne

Nadciśnienie pierwotne ujawnia się zwykle między 30 a 40 r.ż. i występuje około dwukrotnie częściej u kobiet. Cechuje się ono na ogół powolnym rozwojem zmian chorobowych. We wczesnym okresie pacjenci mogą nie odczuwać żadnych dolegliwości i o podwyższonym ciśnieniu dowiedzieć się w czasie...

Pomiar ciśnienia tętniczego u dzieci

Pomiaru ciśnienia tętniczego krwi dokonuje się zwykle metodą pośrednią, przy użyciu aparatu do mierzenia ciśnienia (sfigmomanometru) sprężynowego lub rtęciowego. Przed pomiarem dziecku należy wyjaśnić, że to badanie nie jest bolesne. Istotne jest, aby dziecko było spokojne, bo w przeciwnym razie...

Nadciśnienie tętnicze

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE Mając na uwadze dobro pacjenta, a także społeczny wymiar choroby, jej solidne podstawy naukowe i epidemiologiczne na wniosek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Minister Zdrowia podjął decyzję o wprowadzeniu odrębnej specjalizacji ? hipertensjologii. ?Jest to interdyscyplinarna i zarazem szczegółowa dziedzina medycyny, która zajmuje się nie tylko wykrywaniem nadciśnienia tętniczego, ale skuteczniejszym niż dotąd jego leczeniem, główną ...

Żywienie w nadciśnieniu tętniczym

Przez nadciśnienie tętnicze rozumie się utrwalone podwyższenie ciśnienia tętniczego (zarówno skurczowego, jak rozkurczowego) powyżej normy określanej obecnie, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jako 139 mm Hg dla ciśnienia tętniczego skurczowego ("górnego") oraz 89 mm Hg dla ciśnienia tętniczego rozkurczowego ("dolnego"). Nadciśnienie rozpoznaje się po uzyskaniu wyników wielokrotnych pomiarów, wykonywanych najczęściej powszechnie znaną metodą ...

Co to jest ciśnienie krwi?

Ciśnienie krwi pompowanej przez serce jest różne w różnych tętnicach i tętniczkach. Najwyższą wartość, zwaną ciśnieniem skurczowym, osiaga przy skurczu serca, potem stopniowo obniża się do minimalnego poziomu, ciśnienia rozkurczowego, przed rozpoczęciem następnego skurczu. Zatem ciśnienie krwi...

Co to jest nadciśnienie krwi i jakie powoduje zagrożenia?

Zbyt wysokie ciśnienie krwi może być spowodowane przez guz nadnercza, ponieważ dochodzi wtedy do wydzielania nadmiernej ilości adrenaliny. Adrenalina, wydzielana przez gruczoły nadnerczy umieszczone na nerkach, pobudza serce, podnosi ciśnienie krwi i przyspiesza jej krążenie w mięśniach. Chociaż...

Pomiar ciśnienia u dziecka

Prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi to wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego poniżej 75 percentyla dla pici i wieku.

Wysokie prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi lo średnie wartości ciśnienia skurczowego i/lub rozkurczowego pomiędzy 90 a 95 percentylem dla pici i wieku.

Podwyższone ciśnienie...

Ciśnienie atmosferyczne

Rozkład temperatur na powierzchni Ziemi bezpośrednio wpływa na ciśnienie atmosferyczne, czyli siłę, z jaką słup powietrza naciska na jednostkę powierzchni w wyniku swego ciężaru. Ciepłe powietrze jest lekkie, stąd nad obszarami silnie nagrzanymi unosi się do góry, przez co zmniejsza się jego nacisk...

Rozkład ciśnienia na Ziemi

Dążność powietrza do wyrównywania różnic ciśnienia powoduje, że wyże baryczne słabną, niże natomiast wypełniają się. Mimo tego procesu w rozkładzie ciśnień na Ziemi można wyróżnić strefy obniżonego lub pod­wyższonego ciśnienia utrzymujące się na danym obszarze przez dłuższy okres czasu...

Jaki jest wpływ zmiany ciśnienia na ciecze i gazy?

Zwykle mówi się, że woda zamarza w temperatu­rze 0°C, a wrze w 100°C, jednak jest to prawdą jedynie! dla normalnego ciśnienia atmosferyczne­go. Zmiana ciśnienia zmienia także temperaturę w jakiej woda zmienia stany skupienia. Zwięk­szenie ciśnienia obniża temperaturę topnienia lodu, czy też...

Czym jest ciśnienie krwi?

Problemy z ciśnieniem krwi znane są wielu ludziom i należą do poważniejszych przyczyn złego stanu zdrowia. Regularny pomiar ciśnienia pozwala wcześnie zauważyć niepokojące objawy, a stosowana kuracja zwykle nie przeszkadza w prowadzeniu normalnego życia. W czasie pomiaru ciśnienia krwi odczytujemy...

Co to jest ciśnienie samoistne?

Ciśnienie samoistne jest wynikiem nadczynności naturalnych mechanizmów kontrolnych organizmu. Ośrodek naczynioruchowy w dolnej części mózgu reguluje krążenie krwi, a zatem i jej ciśnienie. Informacje o poziomie ciśnienia krwi otrzymuje z wrażliwych na ciśnienie nerwów znajdujących się w aorcie...

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi jest istotnym czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca i chorób układu mózgowo-naczyniowcgo. w tym choroby nadciśnieniowej. W porównaniach międzynarodowych wysokie ciśnienie krwi jest rozpoznawane na podstawie ciśnieniu skurczowego (powyżej 115 mniHg), pomimo że...

Czym jest wysokie ciśnienie krwi - nadciśnienie?

Wysokie ciśnienie krwi - nadciśnienie - może powodować poważne problemy. Przejściowe podwyższenie ciśnienia po wysiłku fizycznym czy stresie, które szybko powraca do stanu normalnego, rzadko bywa powodem do niepokoju. Z drugiej strony długotrwałe nadciśnienie w poważny sposób obciąża serce i...

Nadciśnienie - leki moczopędne

* LEKI MOCZOPĘDNE * Są stosowane zarówno w mono jak i politerapii nadciśnienia. Stsuje się je u osób w starczym wieku, szczególnie z objawami niewydolności krążenia lub z zaburzeniami przewodnictwa. Jeżeli nadciśnieniu towarzyszą cukrzyca, miażdżyca naczyń obwodowych lub zmiany pozakrzepowe stosowanie leków moczopędnych jest niewskazane lub powinny być podawane pod ścisłym nadzorem lekarza. Leki moczopędne stosowane są często w terapii skojarzonej a negatywną ...

Nadciśnienie samoistne

Nadciśnienie samoistne jest schorzeniem naczyń tętniczych, ^niezależnym od ciążyć Czasem nadciśnienie występuje wtórnie, na tle choroby nerek lub serca. W nadciśnieniu samoistnym obserwuje się podwyższone ciśnienie od początku ciąży. często powyżej 18,7/14,7 kPa ||40^0 m^ Hg). Choroba ta nie...