Ciężkość uprawy gleby

Czytaj Dalej

Trudność uprawy gleby

Cecha gleby charakteryzująca opory, na jakie napotykają narzędzia i maszyny uprawowe; t. od ciężkości uprawy gleby i nachylenia terenu.

Początki uprawy

Dwanaście lub piętnaście tysięcy lat temu we wszystkich ciepłych i dobrze nawodnionych częściach Starego Świata kwitły te neolityczne społeczności ze swymi kapłanami i kapłankami tworzącymi odrębną klasę związaną tradycją ze swymi polami uprawnymi, wsiami i małymi warownymi miastami.

Uprawa zboża

ciepły), okres wegetacji nie krótszy niż 5 miesięcy, w okresie wzrostu wymaga dużych ilości wody i bardzo dobrych gleb, KSR uprawia ją jako zboże alimentacyjne, KWR jako zboże pastewne, w Polsce uprawiana jest jako roślina pastewna, k.

Uprawa roślin bulwiastych

  MANIOK (KASSAWA): krzew lub bylina, uprawiany w klimacie gorącym i wilgotnym, ogromne Bulwy bogate w cukry, skrobię i białko, większość odmian w stanie surowym jest trująca, spożywany jest po ugotowaniu, z niego produkcja mączki (kassawa) i tapioki (granulki lub płatki), jest ważnym składnikiem pożywienia ludności strefy równikowej, powierzchnia upraw oraz plony wzrastają.

Uprawa roślin oleistych

  PALMA KOKOSOWA: uprawia się ją w gorącym, wilgotnym klimacie, na wyspach Pacyfiku, lubi dużo słońca, z jej oleju produkuje się kosmetyki, kopra (suchy miąższ orzecha) zawiera 60% tłuszczu i jest wykorzystywana jako pasza, pień i liście wykorzystuje się jako budulec, z niej także mleko i wiórki kokosowe, uprawiana jest głównie w Azji.

Uprawa używek

  HERBATA: wiecznie zielony krzew herbaciany, wywodzi się z Chin lub Indii, uprawiana jest w strefie zwrotnikowej i podzwrotnikowej, jest herbata czarna, zielona i biała – w zależności od czasu zbioru liści i technologii wytwarzania, biała herbata uzyskiwana jest z bardzo młodych liści krzewów herbacianych, zbieranych tylko ręcznie 2-3 dni w roku, napar z niej jest jasny i cierpki, herba-mate to herbata pochodząca z Peru i Paragwaju,

Gleby astrefowe

De­cydują one o powstawaniu określonych typów gleb, niezależnie od strefy klimatycznej. Gleby bagienne są mało żyzne nawet po osusze­niu. Jest bardzo żyzną glebą, lecz trudną w uprawie.

SKUTKI DZIAŁANIA "KWAŚNYCH DESZCZY" - Zakwaszenie gleby

Gleba bogata w wapń posiada właściwości buforowe , czyli zdolności do samoczynnego niwelowania zakwaszenia . Wietrzenie minerałów bogatych w wapń to gwarant wysokiego pH gleby , mimo kwaśnych opadów .

Gleby w Polsce

Na terenie Polski możemy wyróżnić następujące typy gleb; gleby początkowe bielicowe 25% brunatne ( i płowe) 52% i 5% Czarnoziemy 1% Czarne ziemy 2% Bagienne 9% Mady 5% Rędziny 1% Aby określić wartość użytkową gleb, wprowadzono w Polsce podział na 6 klas bonitacyjnych.

WARZYWA i OWOCE - ich uprawa

Na świecie uprawia się ok. Największe znaczenie ma uprawa: winogron (ok. Winogrona uprawia się najwięcej w krajach śródziemnomorskich.

Gleby kuli ziemskiej

INICJALNE I SŁABO WYKSZTAŁCONE GLEBY, gleby bezwęglanowe w początkowym stadium rozwoju, w których proces glebotwórczy ledwie zaznaczył cechy gleby i nie wykształcił określonego profilu glebowego; zbliżone cechy do gleb inicjalnych mają gleby słabo wykształcone, o mało zróżnicowanym profilu; na właściwości g.

Gleby na świecie i ich związek z roślinnością

Gleb pobagiennych - powstałych w wyniku obniżenia poziomu wód gruntowych i przerwania procesu glejowego) - gleby słone (głównie w strefie pustyń i półpustyń) Gleby astrefowe wykształciły się zazwyczaj pod wpływem specyficznych warunków podłoża.

Gleby Polski

- czarnoziemy - około 1% - powstałe na lessach - Nizina Wielkopolska, Wyżyna Sandomierska, okolice Krakowa Pozostałe grupy gleb zajmują małe powierzchnie: - gleby bagienne (około 9%) - gleby słabe, złe, nieurodzajne, powstałe w wyniku nagromadzenia szczątków roślinności bagiennej w warunkach beztlenowych - tereny bagien nad Notecią, Warmią, Wieprzem - mady (około 5%) - powstały na mułach rzecznych, występują w dolinach rzek, na ...

Maroko - Gleby

Uprawę utrudniają jednak często występujące w tirsach zbite poziomy węglanowe. Żyznymi są też niektóre rodzaje gleb brunatnych (kambisoli), przede wszystkim hamri - czerwonobrązowe gleby powstałe ze zwietrzeliny czerwonych wapieni.

Pedosfera - GLEBY STREFOWE

(południowo0wschodnia Australia, Ukraina, pampa argentyńska, prerie Ameryki Północnej) -Gleby kasztanowe- to gleby obszarów ciepłych i suchych, typowe dla stepów, o zawartości próchnicy 3-4%.

Pedosfera - GLEBY ASTREFOWE

Są bardzo żyzne, ale trudne do uprawy. -Gleby górskie- występują na obszarach wszystkich gór świata, nie posiadają wykształconego profilu glebowego, są płytkie i mało żyzne.

Uprawa buraka cukrowego w Polsce

Są roślinami o dużych wymaganiach klimatycznych (ciepłe i wilgotne lato) i glebowych, wymagają intensywnego nawożenia, długiego okresu wegetacyjnego, często uprawiane z pszenica w płodozmianie.

Uprawa manioku na świecie - Charakterystyka ogólna rośliny i uprawy

Maniok nie może być stosowany jako uprawa pojedyncza ale musi być uprawiany w połączeniu z takimi roślinami jak kukurydza czy inne warzywa.

Uprawa manioku na świecie - Uprawa Manioku

Sadzonki (fragmenty łodygi 15-20 cm długości ) umieszcza się w glebie na ukos, przy czy pączek śpiący winien być nad ziemią, a 1/3 lub 1/2 sadzonki winna być umieszczona w glebie (rozmnażanie wegetatywne).

Uprawa manioku na świecie - Charakterystyka głównych gatunków manioku

Uprawiany w Ameryce tropikalnej i Indiach Zachodnich nosi nazwę Mandioca lub Kassawa, uprawiany w Andach nazywa się Yuca, w Afryce Wschodniej- Muhago.