Ciężki uszczerbek na zdrowiu

Czytaj Dalej

Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - Benzen C6H6

Działanie toksyczne:

Benzen jest jednym z najbardziej niebezpiecznych pod względem tok-sycznym rozpuszczalników. Działanie par o niskich stężeniach wpływa ujemnie na skład krwi i narządy krwiotwórcze /powoduje uszkodzenie szpiku kostnego/. Wysokie stężenie par benzenu działają narkotycz-nie. W...

Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - TOULEN C6H5CH3

Działanie toksyczne:

Toulen działa narkotycznie silniej niż benzen. Jest ogólnie bardziej toksyczny niż benzen, ale dzięki wyższej temperaturze wrzenia jest mniej niebezpieczny. Długotrwałe oddziaływanie niskich stężeń toulenu powoduje zmiany we krwi, szpik kostny nie ulega uszkodzeniu jak po...

Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - KSYLEN C6H4/CH3/2

Działanie toksyczne:

Jest to narkotyk o działaniu silniejszym od benzenu i toluenu. Jest jednak mniej niebezpieczny z powodu wyższej temperatury wrzenia i mniejszej lotności. Pary ksylenu są wchłaniane w drogach oddecho-wych, przez skórę i błony śluzowe.

Przewód pokarmowy - objawami zatrucia...

Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - CYKLOHEKSAN / HEKSANAFTALEN C6H12

Działanie toksyczne:

Działa narkotycznie słabiej niż benzen. W zatruciu ostrym występują zawroty głowy, utrata równowagi, odurzenie, utrata przytomności. Na krew działa podobnie ale mniej szkodliwe od benzenu, osłabia serce.

Cykloheksan wchłaniany jest przez płuca, w niewielkim stopniu przez...

Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - CHLOROBENZEN C6H5CL

Działanie toksyczne:

Chlorobenzen działa narkotycznie. Podobnie jak benzen, ale w znacznie mniejszym stopniu, wpływa ujemnie na skład krwi i narządy krwio-twórcze. Przy natężeniu 37 mg/l po pól godzinie następuje głęboka narkoza, a po dwóch godzinach zgon.

Wchłanianie następuje przez płuca...

Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - DWUCHLOROBENZEN C6H4CL2

Działanie toksyczne:

Wykazuje własności narkotyczne.

Przewód pokarmowy - brak danych.

Drogi oddechowe - pary działają drażniąco na górny odcinek dróg oddechowych.

Skóra - drażniące działanie na skórę, powodujące pieczenie, zaczerwienie a następnie wytwarzanie się pęcherzyków surowicznych...

Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - CHLOROWANE NAFTALENY C10H7CLn

Działanie toksyczne:

Najczęściej występującymi objawami zatrucia są obrzęki powstające w wyniku obniżenia zawartości białek we krwi, drugim objawem wczesnym są wypryski na skórze w postaci trądziku i krost. Później występującymi objawami są: żółtaczka, której towarzyszy brak łaknienia...

Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie - TYMOL /CH3/2CHC6H3/CH3/OH

Działanie toksyczne:

Przypuszczalna dawka śmiertelna dla człowieka DL 50-500 mg/kg.

Wywołuje wymioty, depresje, zahamowanie procesów myślowych, czasową głuchotę, zapaść serca i oddychania.

Skóra - Roztwory o stężeniu 2% drażnią skórę.

Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) stały się w ostatnich latach XX wieku przedmiotem coraz większego zainteresowania toksykologów i ekologów. Okazało się, że niektóre WWA mają właściwości rakotwórcze. Już w 1775 roku zaobserwowano efekt kancerogenny WWA, gdy stwierdzono, że sadza jest...

Wpływ przemysłu na przekształcanie środowiska i wpływ na zdrowie człowieka

Wpływ przemysłu na zdrowie człowieka jest niekorzystny, a najbardziej zagrożeni chorobami przemysłowymi są ludzie pracujący w szkodliwych warunkach oraz okoliczni mieszkańcy.

Wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka

) 23 Według Światowej Organizacji Zdrowia około 80% metali ciężkich przenika do organizmu człowieka drogą pokarmową, reszta drogą oddechową.

Zanieczyszczenia radioaktywne i ich wpływ na zdrowie człowieka

ujemny wpływ na rozwój i zdrowie w okresie życia wewnątrzmacicznego Najpoważniejszymi uszkodzeniami są uszkodzenia komórek rozrodczych.

Jak witaminy i pierwiastki śladowe wpływają na zdrowie?

Pierwiastki śladowe (mikroelementy), takie jak wapń, sód, chlor i fosfor są niezbędne do utrzymania w zdrowiu kości, krwi i komórek nerwowych. Jednak zbyt duże ilości mikroelementów również mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Bez witamin nie ma zdrowia.

Wpływ środowiska przyrodniczego na zdrowie i życie człowieka - Ekofilozofia

Zdrowie człowieka miałoby być tu osiągnięte jako jedna z koniecznych konsekwencji, gdyż poprzez stawianie na profilaktykę ograniczone zostałoby w znacznej mierze konieczność ingerencji medycznych.

Wpływ palenia tytoniu i nadużywania alkoholu na zdrowie.

Palenie stanowi największe, śmiertelne zagrożenie dla zdrowia na świecie.

Wpływ pogody na zdrowie i samopoczucie człowieka.

Wprowadzenie Wpływ pogody na nasze zdrowie i samopoczucie jest znacznie większy, niż podejrzewamy. W Wielkiej Brytanii wpływ pogody na zdrowie traktuje się bardzo poważnie.

Pływanie i jego wpływ na zdrowie człowieka

Pływanie Korzyści: Pływanie poprawia ogólną sprawność fizyczną Zwiększa wydolność serca i płuc Odpręża Pływanie Pływanie jest najlepszym ćwiczeniem dla sporych grubasków .Woda zapewnia nam lekkość , a do tego do pracy angażują się wszystkie grupy mięśni.Co jest również ważne nie jest nam gorąco i nie pocimy się , nie obciążamy naszych stawów i kręgosłupa. Polecan jest szczególnie osobom cierpiącym z powodu bóli pleców , gdyż znacznie ...

Na,przy, w.... - słówka

in-w,

an-przy,

auf-na,

neben-obok,

zwischen-po-między,

vor-przed,

hunter-za,

über-nad,

unter-pod,

geger-übur-naprzeciwko,

sich befinden-znajdować się,

sein-być,

stehen-stać,

liegen-leżeć,

hängen-wisieć.

dasFenster-okno,

dasFensterbrett-parapet,

dasPoster-plakat,

dieWand-ściana...

Podział na grupy produktów spożywczych i ich charakterystyka

PRODUKTY ZBOŻOWE:źródło węglowodanów(zwłaszcza skrobia&błonnik),dostarczają energii;mała zawartość tłuszczu; białko niepełnowartościowe roślinne;składniki mineralne:żelazo niehemowe,magnez,cynk,wit.z gr.B.

MLEKO:pokarm dla młodych ssaków,zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze poza...

Podział na grupy produktów spożywczych i ich charakterystyka cz.2

ZIEMNIAKI:Skład chemiczny ziemniaków:sktobia(15-18%),substancje białkowe(1,2%),skł.mieneralne(1%), tłuszcz (0,1%),woda(60-70%),witaminy(C,B1,B2).Najbogatsza w białko,skł.mineralne i wit jest warstwa podskórna. Największa zawartość witaminyCwZiemniakach jest jesienią. Wartość odżywczą ziemniaków...