Ciężarna

Czytaj Dalej

Kontrola stanu zdrowia ciężarnej

Kobieta przed ciążą powinna dowiedzieć się, jakie zmiany nastąpią w jej organizmie w czasie ciąży i jak należy się wtedy zachowywać. W czasie ciąży informacje te powinny być pogłębione. Powinna również wiedzieć, jakie objawy są niepokojące. Choroby poprzedzające mogą pogorszyć stan jej...

Praca ciężarnej

Na ogół przyjmuje się, że wszystkie kobiety pracują. Praca w gospodarstwie domowym, a szczególnie na wsi, może być o wiele cięższa niż w różnych instytucjach. Wytyczne pracy kobiet w ciąży powinny uwzględniać te momenty, które czynią pracę kobiet niebezpieczną dla płodu. Nad przestrzeganiem tych...

Położna w systemie opieki zdrowotnej nad kobietą ciężarną

Położna zajmuje kluczową pozycję w polskim systemie opieki zdrowotnej. Z punktu widzenia dobrobytu obywatelek-pacjentek efektywna i szeroko dostępna położnicza opieka zdrowotna powinna być jednym z najważniejszych obszarów aktywności władzy publicznej. Państwo powinno tak zorganizować proces udzielania...

Zapotrzebowanie na tłuszcze i ich rola w organizmie kobiety ciężarnej

Tłuszcze zawarte w pożywieniu są najbardziej skoncentrowanym źródłem energii, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz niezbędnych wieloniena-syconych kwasów tłuszczowych. Stanowią one również materiał budulcowy, z którego organizm czerpie składniki do budowy własnych tkanek i syntezy niektórych...

Wytyczne postępowania dla męża ciężarnej

W okresie ciąży mąż powinien otoczyć ciężarną żonę szczególną opieką i maksymalną czułością. Pilnować, by nie wykonywała ciężkiej, szkodliwej pracy, czuwać nad jej zdrowiem, przypominać o przestrzeganiu zaleceń lekarza, pilnować terminów analiz i wizyt w poradni oraz dbać o pogodną...

Ogólne zasady zachowania się ciężarne]

Ciężarna powinna stale pamiętać, że celem ciąży jest urodzenie żywego i harmonijnie rozwiniętego dziecka. W niektórych kulturach kobietę w tym okresie izolowano, by ustrzec ją od wpływu szkodliwych czynników.

Obecnie zaleca się stosowanie następujących zasad:

1.    Należy przed zajściem w...

Zapotrzebowanie na węglowodany i ich roia w organizmie kobiety ciężarnej

Znaczenie węglowodanów wynika z bardzo wielu funkcji, jakie pełnią w organizmie człowieka. Są podstawowym źródłem energii, a wiele komórek wykorzystuje glukozę jako jedyne źródło energii. Ponadto ograniczają wykorzystywanie białek jako źródła energii, umożliwiając całkowite spalanie tłuszczów...

Zadania położnej w opiece nad ciężarną z chorobą tarczycy

Położna zapoznaje ciężarną z czynnikami ryzyka chorób tarczycy i pomaga w ich eliminacji, a także informuje kobietę, jakie nieprawidłowości mogą powstać w przypadku ich zlekceważenia. Przygotowuje ona kobietę do prowadzenia samoobserwacji oraz postępowania w sytuacji wystąpienia niepokojących...

Ubranie kobiety ciężarnej

Ciężarna powinna dbać o swój wygląd, być dobrze uczesana, gustownie umalowana i ładnie ubrana, mieć zadbane paznokcie. Wówczas będzie miała lepsze samopoczucie i lepiej będzie znosiła odmienny stan.

W związku z powiększeniem się piersi w 6—8 tygodniu, stanik musi być większy ^powinien unosić sutek...

Ochrona matki i opieka nad ciężarną

Rozumiejąc szczególne obciążenie organizmu kobiety w ostatnich miesiącach ciąży, obciążenie w czasie porodu i w połogu, państwo ustaliło obowiązujące ustawodawstwo, według którego pracodawcy zabronione jest zatrudniać ciężarną na 6 tygodni przed rozwiązaniem i co najmniej w okresie 8 tygodni po...

Niedokrwistość megaloblastycżna ciężarnych

Ta postać niedokrwistości występuje zńaćzf nie rzadziej niż niedokrwistość z niedoboru żelaza. Pojawia się ona zwykle u wieloródek niedostatecznie odżywionych,  w końcowym okresie ciąży lub w połogu.

W dobrze odżywionych populacjach częstość jej dochodzi do 0,5% ciąż, a w populacjach...

Cholestaza ciężarnych

Cholestaza ciężarnych jest to schorzenie charakteryzujące się świądem skóry i łagodną żółtaczką, pojawiającą się najczęściej w III trymestrze ciąży. Doty- CZy i_4% ciężarnych. W obrazie klinicznym dominującym objawem jest świąd skóry początkowo w godzinach nocnych, a w miarę postępu'...

Ochrona trwałości stosunku pracy pracownicy ciężarnej

Rzeczywistą gwarancją uprawnień związanych z macierzyństwem jest trwałość stosunku pracy. Wzmacniają ją ograniczenia w zakresie rozwiązywania z pracownicą umowy o pracę za wypowiedzeniem i w trybie natychmiastowym.

Z żadnej ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy nie korzysta pracownica ciężarna...

Opryszczki ciężarnych

Jest to odmiana pemfigoidu, występująca u ciężarnych, zazwyczaj w drugiej połowie ciąży.

Objawy kliniczne. Wykwity mają charakter rumieniowy, obrzękowy i pęcherzowy. Częściej niż we właściwym pemfigoidzie przypominają rumień wielopostaciowy. Są •umiejscowione na skórze całego ciała, głównie...

Witaminy — nieodzownym składnikiem w codziennych posiłkach kobiety ciężarnej

Zwiększone zapotrzebowanie na witaminy występuje u kobiety ciężarnej od pierwszych tygodni ciąży. Witaminy jako związki chemiczne, biologicznie czynne, biorą udział we wszystkich procesach zachodzących w organizmie, a tym samym wpływają na prawidłową przemianę materii i stwarzają odpowiednie warunki...

Dieta ciężarnej

{diaeta gramdarum, diet of pregnant); sposób odżywiania kobiety ciężarnej, zgodny z zasadami dietetyki, z uwzględnieniem indywidualnych odrębności (wieku, rodzaju wykonywanej pracy, stanu zdrowia, czasu trwania, rozwoju i przebiegu ciąży). Rosnące zapotrzebowanie energetyczne (o ok. 1200 kJ w I połowie...

Padaczka u ciężarnych

(epilepsja gravidarum, epiłepsy in pregnancy); występuje u ok. 0,3% ciężarnych. Największe ryzyko napadów drgawek istnieje w III trymestrze. Najważniejsze w postępowaniu jest zapobieganie' napadom. Jeżeli przez > 2 lata nie było napadów, to w ciąży próba zmniejszenia dawki albo przerwania leczenia...

Cukrzyca ciężarnych

[diabetes mellitus grauidarum, gestationał diabetes mellitus - GDM); choroba pojawia się w okresie ciąży u dotychczas zdrowych kobiet i może ustąpić po porodzie. Stanowi ona istotne zagrożenie dla rozwijającego się płodu i wymaga bezwzględnie leczenia preparatami insuliny ludzkiej (—> insulina...