Cieśnina Hudsona

Cieśnina Hudsona

Czytaj Dalej

HUDSON, Lockheed - samolot

Hudson V dla RAF miał silniki R-1830-S3C4G i przywrócono w nim stanowisko dolnego karabinu maszynowego. Hudson VI był ostatnia wersją (w USAAF oznaczony jako A-28), używany był jako samolot transpor­towy do przewozu żołnierzy i zao­patrzenia.

Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie - Status prawny międzynarodowych cieśnin

Pojęcie cieśniny międzynarodowej. Cieśniny morskie to naturalne drogi wodne łączące morza i oceany. Cieśninami międzynarodowymi nazywane są tylko te łączące morza, nad których brzegami są terytoria różnych państw i stanowiące w związku z tym międzynarodowe szlaki komunikacyjne.

Cieśniny...

Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie - Cieśniny bałtyckie

Traktat kopenhaski z 14 marca 1857r. Ustanawia status prawny cieśnin bałtyckich. Dania rezygnuje z pobierania opłat od statków i ładunków i zobowiązuje się do nie zatrzymywania statków pod żadnym pozorem.

Przepływ okrętów wojennych. Traktat kopenhaski nie reguluje zasad przepływu okrętów wojennych...

Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie - Cieśniny czarnomorskie

Trzy okresy regulacji statusu cieśnin. Pierwszy charakteryzuje się zamknięciem cieśnin, gdy Morze Czarne było wewnętrznym morzem cesarstwa wschodnio-rzymskiego, a następnie Turcji. Drugi okres rozpoczyna się, gdy Rosja uzyskuje dostęp do Morza Czarnego i podpisuje traktat w 1774r. zapewniający swobodę...

Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie - Cieśnina Magellana

Łączy Ocean Atlantycki z Pacyfikiem, ale znaczenie jej zmalało po wybudowaniu Kanału Panamskiego.

Umowa z 1881r. Między Argentyną a Chile określa status cieśniny. Pozostaje ona zneutralizowana na wieczne czasy, swoboda żeglugi dla wszystkich państw. Porozumienie z 1941r. zniosło neutralizację cieśniny...

Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie - Pojęcie międzynarodowego kanału morskiego

Są to sztuczne drogi wodne łączące dwa otwarte dla żeglugi międzynarodowej obszary morskie. Umiędzynarodowienie kanału dotyczy wolności żeglugi, nie wpływa natomiast na położenie prawne tzw. Strefy kanału, która stanowi integralną część terytorium państwowego.

Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie - Kanał Sueski

Łączy on Morze Śródziemne z Oceanem Indyjskim i jest jednym z najważniejszych szlaków handlowo-transportowych.

Traktat z 1888r. stwierdza, Kanał będzie zawsze otwarty i wolny w czasie wojny i pokoju dla wszystkich okrętów wojennych i statków handlowych. Kanał był wielokrotnie zamykany w czasie...

Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie - Kanał Panamski

Łączy Ocean Atlantycki z Oceanem Spokojnym.

Traktaty z lat 1901 i 1903. Status prawny ustalają dwie umowy: brytyjsko-amerykańska z 1901r. oraz panamsko-amerykańska z 1903r. która oddała Stanom Zjednoczonym na wieczne czasy, w celu zbudowania, utrzymania i ochrony kanału. Stany Zjednoczone zgodziły się...

Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie - Kanał Koloński

Łączy Morze Bałtyckie z Morzem Północnym. Początkowo miał charakter kanału wewnętrznego, gdyż jego status określało prawo wewnętrzne. Traktat wersalski z 1919r. przekształcił go w kanał międzynarodowy i stwierdzał, że będzie on zawsze wolny i otwarty dla okrętów wojennych i statków handlowych...

Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie - Kanał Koryncki

Łączy Morze Jońskie z Morzem Egejskim. Reżim prawny określa ustawodawstwo wewnętrzne Grecji. Nie została zawarta żadna specjalna umowa określająca jego status. Kanał jest otwarty dla żeglugi handlowej i wojskowej.

HUDSON Henry

byli tak pewni, iż Hudson odkrył Przejście Płn. brzegu Zatoki (w której Hudson niewątpliwie zginął), ale wkrótce zawrócił, nie znalazłszy ani Przejścia, ani swego poprzednika. Hudson Bay, u płn.

Kompania Zatoki Hudsona

  Hudson’s Bay Company.

CHURCHILL - BABE d'HUDSON

Baie d'Hudson (od 15 VII 1925 prefektury apost.

LOWE Hudson (1769 - 1844), gen. ang., gub. Wyspy Św. Heleny

Ur. w Irlandii, syn lekarza wojsk., sam także rozpoczął karierę wojsk. Pozbawiony możnych protektorów, z trudem piął się w górę. W 1793 brał udział w obronie Tulonu, potem stacjonował w Ajaccio na Korsyce, m.in. w domu należącym do Letycji Bonaparte. Służył w Portugalii i na Minorce, gdzie...