Ciepło topnienia

Czytaj Dalej

Fizyka - ciepło, dzwięk

Efekt Dopplera to zmiana częstotliwości oraz długości fali zarejestrowana przez obserwatora, który porusza się względem źródła fali.

 DŹWIĘKI:

Dźwięki słyszalne-16-20k Hz.

Fala dźwiękowa-fala kulista,rozchodząca się w powietrzu.W suchym powietrzu rozchodzi się z pr. 340m/s.

Co wydaje jakie...

Rzezbotwórcza działalność lodowców i wód pochodzących z ich topnienia

 

Działalność niszcząca lodowca polega na wyorywaniu okruchów i bloków z podłoża skalnego przy pomocy zamrozu, zdzieraniu powierzchni skalnej przez nasuwające się czoło lodowca oraz na wygładzaniu tej powierzchni.  

Cyrki lodowcowe: powstają w górnych częściach dolin lodowcowych, lodowcowych zasięgu...

Wyznaczanie ciepła topnienia lodu za pomocą kalorymetru

Wnioskując, że lód stopił się pobierając ciepło kalorymetru i zawartej w nim wody, układamy równanie, które po przekształceniu wygląda następująco Wyniki pomiarów: Dane: masa kalorymetru ( mk ) – 220,07 g masa lodu ( m1 ) – 10,8 g masa wody ( m2 ) – 255,38 g temperatura początkowa ( t1 ) - 22°C temperatura lodu ( t2 ) - 0°C temperatura końcowa ( t4 ) – 18,5°C ciepło właściwe kalorymetru ( Ck ) ...

W jaki sposób jest przekazywane ciepło?

Ciepło może być przekazywane poprzez promie­niowanie, przewodnictwo bądź konwekcję, lub przez kombinację tych procesów. Promieniowanie cieplne jest rodzajem promieniowania elektroma­gnetycznego, tak jak światło lub fale radiowe, różni się od nich tylko długością fal. W ośrodkach takich, jak na...

Jak skóra reaguje na nadmierne ciepło?

Zbyt duża ilość ciepła jest równie niebezpieczna dla skóry, jak nadmierne zimno. Światło słoneczne rozgrzewa tkankę skórną, a równocześnie jest ona wystawiona na promieniowanie. Znajdujący się w skórze barwnik, melanina, zwykle chroni ją przed negatywnymi skutkami tych działań. Jednak jeśli...

Ciepło. Wymiana ciepła: przewodzenie, przenoszenie, promieniowanie

To leczenie ciepłem, które polega na dostarczeniu do ustroju energii cieplnej, głównie drogą przewodzenia i przenoszenia Ciepło- energia bezładnego ruchu cząstek oraz energia wzajemnego oddziaływania atomów i cząstek. Jednostką jest kaloria. Wymiana ciepła- przenoszenie energii cieplnej z jednego ciała na drugie. Przewodzenie- polega na wyrównaniu energii kinetycznej cząstek w wyniku ich bezpośredniego zderzenia. Jest najbardziej charakterystyczne dla ciał stałych.

Napar z ziół na ciepło

Rozdrobniony surowiec zalać wrzącą wodą (w przepisanej ilości) i pozostawić wcieple pod przykryciem, na parze lub w termosie, przez 10—15 min (czasami 30 min),odcedzić. Pozostałość można przelać gorącą wodą, uzupełniając w ten sposób ilośćnaparu właściwego. Gorące napary przygotowuje się...

Ciepło konwersyjne

Energia promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości światła widzialnego i mniejszej w trakcie absorbowania przez tkanki przemienia się w energię cieplną. jest to zjawisko przemiany, czyli konwersji, postaci energii.

Na tkanki działa tylko energia zaabsorbowana. W trakcie absorpcji występuje...